PERSPECTIEF VOOR ONZE JEUGD EN JONGEREN

Geacht college,

Onze Capelse jeugd en jongeren hebben het in deze tijden van Corona en lockdowns ontzettend zwaar. Er komen steeds vaker alarmerende signalen naar buiten over de situatie waarin jeugd en jongeren zich op dit moment in bevinden. Zo heeft de NOS in een vragenlijst in NOS Stories onder jongeren gepeild dat maar liefst één op de drie jongeren op dit moment zijn of haar leven een onvoldoende geeft. Ook komen vanuit verschillende instellingen en zorgprofessionals steeds meer zorgelijke berichten. Zo zijn er onder andere steeds meer kinderen met emotionele problemen die contact opnemen met de Kindertelefoon. Ook zijn er grote zorgen onder de Nederlandse GGZ over de mentale gezondheid van de jeugd en jongeren. De Nederlandse GGZ heeft daarom een oproep gedaan tot het brengen van een gezamenlijke aanpak van huisartsen, wijkteams, woningbouwcorporaties en politie. Daarnaast zijn er steeds meer berichten dat er een toename is van huiselijk geweld en misbruik. En dan zijn er ook nog de studenten die door Corona hun bijbaantjes hebben zien verdwijnen en die geen fysieke les meer kunnen volgen en daardoor in een isolement terecht komen. Studenten die zorgen hebben over hun inkomen of vertraging in hun studie.

Jeugd en jongeren kampen steeds vaker met gevoelens van angst, eenzaamheid, depressie, slapeloosheid en het gevoel dat er geen perspectief meer voor ze is. Er wordt weleens gezegd dat de jeugd onze toekomst is, hoe erg kan het dan zijn dat onze jeugd zelf geen toekomst meer voor zich ziet? De fractie van Leefbaar Capelle maakt zich ernstige zorgen over deze stille slachtoffers van de Coronacrisis. De rek is eruit en de eerste slachtoffers worden zichtbaar. En niet alleen op de korte termijn zullen er problemen staan, ook op de lange termijn zullen de naweeën van deze periode duidelijk voelbaar zijn.

Er zijn verschillende ideeën te bedenken die in ieder geval op de korte termijn kunnen bijdrage aan het welzijn van onze Capelse jeugd en jongeren. Zo is er bijvoorbeeld een jeugdhonk geopend in Barendrecht waar jongeren terecht kunnen als ze het thuis even niet meer volhouden. Maar ook andere initiatieven zijn te bedenken om jongeren te bereiken en met elkaar in contact te kunnen brengen, zowel fysiek als digitaal.

  1. Is het college bekend met de alarmerende berichten in de media omrent de situatie waarin de jeugd en jongeren zich op dit moment in bevinden?
  2. Deelt het college onze zorgen en is het college bereid om onze jeugd en jongeren weer perspectief te bieden waar mogelijk?
  3. Is het college bekend met de verschillende initiatieven die elders in het land worden opgestart, waaronder het Barendrechtse jeugdhonk dat is geopend voor jongeren die het thuis niet volhouden?
  4. Heeft het college zicht op de Capelse situatie? Hoeveel van onze Capelse jeugd en jongeren kampt op dit moment met problemen?
  5. Is het duidelijk met welke problemen onze Capelse jeugd en jongeren te maken hebben?
  6. Heeft het college op dit moment plannen om de Capelse jeugd en jongeren die kampen met eerder genoemde problemen beter te bereiken doormiddel van gerichte communicatie en het bieden van ondersteuning?
  7. Zijn er in Capelle locaties waar jongeren naartoe kunnen als ze zich thuis niet meer veilig voelen of wanneer de situatie ervoor zorgt dat ze thuis geen mogelijkheid hebben om geconcentreerd school te volgen?
  8. Heeft college er zich op hoeveel Capelse studenten op dit moment zorgen hebben over financiën door het wegvallen van inkomsten of die op dit moment zorgen hebben over de vertraging van hun studie?
  9. Zijn er landelijke pilots voor samenkomsten en festivals voor jongeren waar de gemeente Capelle aan zou kunnen deelnemen?
  10. Is het college bereid om ideeën vanuit de raad, maar zeker ook vanuit Capelle op te pakken om in ieder geval voor de korte termijn weer iets te bieden aan onze jeugd en jongeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten die binnen de huidige regelgeving te realiseren zijn, zoals wekelijkse gametoernooien waarbij onze jongeren een leuk presentje kunnen winnen en andere jongeren digitaal kunnen ontmoeten of bijvoorbeeld door het faciliteren van ‘lotgenoot-contact’ tussen jongeren?

Namens de fractie van Leefbaar Capelle,

Benne Kerver

Micle Jaliens

Eddy Patty

Kees de Jong

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.