RAADSREIS 2014, 18 EN 19 SEPTEMBER

Elk jaar gaan de raadsleden van Capelle op werkbezoek bij andere gemeenten in het land. Dit jaar ging de raad naar Parkstad Limburg, Maastricht en Venlo.

In Heerlen waren we te gast bij de regio Parkstad Limburg. Deze regio bestaat uit acht gemeenten in het Zuidoosten van Limburg.  We hebben uitleg gekregen over het ontstaan en de huidige samenwerkingsconstructie in het gebied. In de huidige gemeenschappelijke regeling ligt de verantwoordelijkheid voor het beleid bij de wethouders van de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de thema’s Ruimte, Mobiliteit, Economie/Toerisme en Wonen/Herstructurering. Verantwoording wordt afgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bezoek werd afgerond met een rondrit door het gebied rond Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

In de middag is het gezelschap ontvangen door wethouder Aarts en een aantal raadsleden van Maastricht, gevolgd door een rondleiding door het oude stadhuis en een deel van de stad.

Vrijdag werd de reis vervolgd naar Venlo. Hier volgde een interessante presentatie over de Euroregio. Het betreft hier een grensoverschrijdende samenwerking. Zowel in Duitsland als in Nederland kunnen de grensgebieden door hun perifere ligging en sociaaleconomische situatie vaak niet profiteren van de ontwikkelingen in de rest van het land. Door actief samen te werken versterkten de grensgemeenten hun positie. In het verleden op het terrein van cultuur, recreatie en sport nu ook steeds meer op het gebied van toegankelijkheid, economie en werkgelegenheid.

Daarna werd een wandeling gemaakt door de binnenstad met vele interessante centrumontwikkelingen. Het betrekken van de Maas bij het centrum is op een geweldige manier gedaan waarbij creatief is omgegaan met het combineren van de gevaren van hoge waterstanden en horeca-activiteiten.

In de middag volgden een presentatie over de vertaling van de drie decentralisaties in Venlo en een rondrit over bedrijfsterreinen met aandacht voor de containerhaven en het spoor welke een rechtstreekse verbinding heeft met Rotterdam.

Als laatste werd de Inovatoren, een overblijfsel van de Floriade 2012, bezocht. Daar hebben wij uitleg gekregen over de ontwikkelingen van de Greenpoort Venlo. Greenport Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en zelfs het meest veelzijdige van Europa.

Greenport Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nadruk ligt hierbij op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro, maakindustrie en logistiek. Daar hoort ook het realiseren van hoogwaardige arbeidsplaatsen door een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur bij.

Het waren boeiende dagen, waarbij zeker ook ruimte was voor een nadere kennismaking met nieuwe raadsleden in een informele setting.

Ton Lange

Raadslid Leefbaar Capelle

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders