RAADSREIS 2014, 18 EN 19 SEPTEMBER

Elk jaar gaan de raadsleden van Capelle op werkbezoek bij andere gemeenten in het land. Dit jaar ging de raad naar Parkstad Limburg, Maastricht en Venlo.

In Heerlen waren we te gast bij de regio Parkstad Limburg. Deze regio bestaat uit acht gemeenten in het Zuidoosten van Limburg.  We hebben uitleg gekregen over het ontstaan en de huidige samenwerkingsconstructie in het gebied. In de huidige gemeenschappelijke regeling ligt de verantwoordelijkheid voor het beleid bij de wethouders van de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de thema’s Ruimte, Mobiliteit, Economie/Toerisme en Wonen/Herstructurering. Verantwoording wordt afgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bezoek werd afgerond met een rondrit door het gebied rond Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

In de middag is het gezelschap ontvangen door wethouder Aarts en een aantal raadsleden van Maastricht, gevolgd door een rondleiding door het oude stadhuis en een deel van de stad.

Vrijdag werd de reis vervolgd naar Venlo. Hier volgde een interessante presentatie over de Euroregio. Het betreft hier een grensoverschrijdende samenwerking. Zowel in Duitsland als in Nederland kunnen de grensgebieden door hun perifere ligging en sociaaleconomische situatie vaak niet profiteren van de ontwikkelingen in de rest van het land. Door actief samen te werken versterkten de grensgemeenten hun positie. In het verleden op het terrein van cultuur, recreatie en sport nu ook steeds meer op het gebied van toegankelijkheid, economie en werkgelegenheid.

Daarna werd een wandeling gemaakt door de binnenstad met vele interessante centrumontwikkelingen. Het betrekken van de Maas bij het centrum is op een geweldige manier gedaan waarbij creatief is omgegaan met het combineren van de gevaren van hoge waterstanden en horeca-activiteiten.

In de middag volgden een presentatie over de vertaling van de drie decentralisaties in Venlo en een rondrit over bedrijfsterreinen met aandacht voor de containerhaven en het spoor welke een rechtstreekse verbinding heeft met Rotterdam.

Als laatste werd de Inovatoren, een overblijfsel van de Floriade 2012, bezocht. Daar hebben wij uitleg gekregen over de ontwikkelingen van de Greenpoort Venlo. Greenport Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en zelfs het meest veelzijdige van Europa.

Greenport Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nadruk ligt hierbij op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro, maakindustrie en logistiek. Daar hoort ook het realiseren van hoogwaardige arbeidsplaatsen door een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur bij.

Het waren boeiende dagen, waarbij zeker ook ruimte was voor een nadere kennismaking met nieuwe raadsleden in een informele setting.

Ton Lange

Raadslid Leefbaar Capelle

Nieuws

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.