“SAMEN MET ORGANISATIES DIE WERKEN MET KINDEREN EN JEUGDIGEN …………”

“Samen met organisaties die werken met kinderen en jeugdigen kunnen we de jeugdhulp nu verder inrichten, zodat we er op tijd klaar voor zijn”, stelt wethouder Ans Hartnagel

Gemeente en partners rollen aanpak Jeugdhulp Capelle uit

Omdat de gemeenten per 1 januari de jeugdhulp lokaal moeten inrichten, heeft het college van Capelle aan den IJssel een plan opgesteld dat de gemeenteraad vorige week unaniem vaststelde. “Samen met organisaties die werken met kinderen en jeugdigen kunnen we de jeugdhulp nu verder inrichten, zodat we er op tijd klaar voor zijn”, stelt wethouder Ans Hartnagel.

Consultatie
Eerder dit jaar werden ouders, jongeren en maatschappelijke partners gevraagd hun mening te geven over de organisatie en aanpak van de jeugdhulp in Capelle aan den IJssel. Tijdens themabijeenkomsten, in overleg met de Capelse huisartsen en de Wmo adviesraad en per e-mail zijn veel reacties binnengekomen. Onder meer ouders, belangenbehartigers, professionals uit de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, het onderwijs en het welzijnswerk hebben gereageerd. De reacties varieerden van zorgen over de voortgang van bestaande jeugdzorgtrajecten tot adviezen over meer aandacht voor preventie, meer inzet op praktische ondersteuning tot aandacht voor randvoorwaarden zoals privacy. Met deze suggesties en ideeën is het beleidsplan Jeugdhulp 2015–2018, hierover opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Het vormt de leidraad voor de verdere uitwerking van de decentralisatie van de taken, die voorheen bij het rijk lagen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
“Niemand mag aan de kant staan,” zegt wethouder Ans Hartnagel (jeugd en jongeren) over de aanpak. “Een kind of gezin dat extra zorg of ondersteuning nodig heeft moet die ook na 1 januari gewoon krijgen.” Een centrale rol ligt er voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als brede en laagdrempelige toegangspoort voor jeugdhulp. Als daar behoefte aan is, wordt per jeugdige of gezin een plan gemaakt volgens de ‘1 Gezin, 1 Plan’ methode. Professionals gaan hierbij samen aan de slag, bieden maatwerk en geven de noodzakelijke ondersteuning. Zij organiseren de hulp dicht mogelijk bij de gezinnen en de jeugdigen, met inzet van het netwerk van de gezinnen, bijvoorbeeld bij pleegzorg.

Vragen
“Nu we het plan klaar hebben kunnen we de komende maanden gebruiken om de puntjes op de i te zetten bij de aanpak”, legt wethouder Hartnagel uit. “Nu kunnen we verder gaan communiceren met ouders, de kinderen en jongeren en want die hebben veel vragen over hoe het eruit komt te zien. We streven er naar nog in oktober een brief te versturen naar ouders en jeugdigen die momenteel een PGB ontvangen. Zo snel mogelijk daarna willen wij ook de andere ouders en kinderen die op dit moment gebruik maken van jeugdhulp informeren.” Ook de onderlinge communicatie tussen de organisaties die in het veld aan het werk zijn krijgt de nodige aandacht. Dat varieert van scholen en huisartsen tot kinderopvang en wijkteams. Wethouder Hartnagel: “Uiteraard gaan we ook de gemeentelijke website inzetten, onder andere met een vraag- en antwoordlijst.”

Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.