SPEECH FRACTIEVOORZITTER MARC WILSON OVER DE ‘MIENT-FABRIEK’

Maandag 27 juni reageerde fractievoorzitter Marc Wilson in de commissievergadering SOB  over de problematiek rondom de zgn. ‘Mient-fabriek’. Zijn speech was dermate duidelijk en gaf onomwonden aan waar Leefbaar Capelle voor staat en stond. Wij vonden dit dermate belangrijk dat wij deze speech op onze website hebben gepubliceerd.

Voorzitter, collega‑raadsleden, luisteraars in de zaal,

Leefbaar Capelle leefde in de veronderstelling dat wij als raad nu de bevoegdheid hadden om – naast alleen iets te vinden van het Mient‑plan – ook écht het definitieve besluit te kunnen nemen over dit Mient‑plan.
Nu blijkt dat dit juridisch gezien helemaal niet kan.

Uiteraard mogen we wel zeggen wat wij vinden, maar vandaag maandag 27 juni 2016, is inmiddels duidelijk geworden – of juist onduidelijk geworden – dat wij als gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel eigenlijk geen definitief besluit kunnen en mogen nemen. Het definitieve besluit over dit plan ligt kennelijk gewoon bij het college.

Dit verdient met recht wel even een moment van heel diep zuchten en direct bedenken hoe we dan nu dit college nog op andere gedachtes kunnen brengen? Wat ons betreft rest dan niets anders dan als Leefbaar Capelle heel duidelijk te zijn naar u als Capellenaar en naar u als raad en naar u als college … wie weet helpt dat nog?

Namens de fractie van Leefbaar Capelle kan ik redelijk kort zijn.
Het zal u niet verbazen dat wij als Leefbaar Capelle luisteren naar de mening van de Capellenaren. Dat hebben wij altijd gedaan en dat doen we nu weer. Wij hebben met bewoners gesproken, we hebben met een aantal andere gemeentes gesproken en we hebben ook met het COA gesproken.
Wij zijn tot een weloverwogen beslissing gekomen.

Wij zijn tegen het plan zoals het nu voorligt. Er zijn wat Leefbaar Capelle betreft te veel open eindjes. Eén daarvan is de opmerking van dit college dat er in theorie 40 mannelijke statushouders kunnen komen. Dat is voor ons absoluut onbespreekbaar. En ook het COA zelf zegt dat dit niet wenselijk is. Maar er zijn veel meer open eindjes.

En ja, er staat in het huidige voorliggende voorstel dat er ingezet zal worden op een mix. Echter, de wethouder heeft in de vorige vergadering op een vraag van de VVD geantwoord dat de intentie een mix is, maar dat we afhankelijk zijn van de instroom van het COA, dus dat het in theorie 40 mannen kunnen worden. Dat waren de woorden van de wethouder zelf.

Overigens hebben we het over maximaal 40 statushouders. Dus de mix van eventuele studenten zou boven op het aantal van 40 komen. Maar nogmaals, het risico van de 40 mannelijke statushouders vinden wij onbespreekbaar.

En laat het eenieder heel duidelijk zijn: Leefbaar Capelle is niet tegen de komst van statushouders; statushouders zijn mensen en het zijn nieuwe Capellenaren. Maar om nieuwe Capellenaren een goede kans te geven, moeten we wel met een plan komen dat breed gedragen wordt door de raad, maar ook door de Capellenaren, de direct omwonenden en de ondernemers. En dat is volgens ons nu niet aan de orde, best college.

De omwonenden hebben al gezegd dat ze tot het hoogste orgaan zullen gaan procederen. Volgens mij hebben we ooit gezegd dat dat nooit de bedoeling kon zijn van onze politiek.

Ons voorstel aan het college is om dit plan, wat op zich mooi en creatief is, terug te nemen en het plan opnieuw vorm te geven, vanaf het begin. Zeg maar een nieuwe start …

En dan meteen de directbetrokkenen, dus de omwonenden en de ondernemers en de overige betrokkenen, te betrekken in een denktank dat vanaf het begin meedenkt met dit plan. In het huidige plan wordt ook gesproken over een denktank met omwonenden, maar wat ons betreft is dat te vaag.
Waar mogen ze dan over meepraten? Wij hebben het niet over meepraten over de uitvoering van het plan.

In het stuk staat namelijk letterlijk: “Wij willen belanghebbenden actief bij de uitwerking betrekken, zodat wij in kunnen spelen op hun vragen en opmerkingen. Maatschappelijk draagvlak voor de Mientfabriek is belangrijk. Niet alleen nu, maar zeker ook straks na opening. Als aanscherping op ons principebesluit van 31 mei 2016 stellen wij voor, dat in de uitwerking uitdrukkelijk aandacht moet worden besteed aan het actief betrekken van omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden. Dit onder andere in een nog op te richten denktank. Overigens hebben wij al veel aanmeldingen van omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden om met ons mee te denken over de realisatie van de Mientfabriek.”

Nee, dit willen wij dus niet: wij willen dat daadwerkelijk het plan met de denktank wordt gevormd, stap voor stap.

Dit voelt alsof je aan iemand vraagt of hij koffie met melk of suiker wil en er misschien een koekje bij wil. De koffie staat vast, maar misschien wil diegene wel thee.

En we willen nog een stap verder gaan:
Het is niet alleen ons voorstel om dit plan opnieuw vorm te geven. Nee, wij willen direct ook Capelle betrekken bij het maken van een blauwdruk voor
geheel Capelle. Hiermee hopen we beroering te voorkomen iedere keer dat we het weer over de plaatsing van een groep nieuwe Capellenaren moeten hebben. Als we vanaf het begin af aan de Capellenaar bij de planvorming betrekken, dan creëren we direct al draagvlak. De Capellenaren behouden dan eerder het vertrouwen in de Capelse politiek en we creëren een warmer welkom voor de nieuwe Capellenaren dan nu het geval is.

Wat ons betreft is het nu niet verstandig om dieper in te gaan op dit huidige plan; er zijn te veel open eindjes die nog onderzocht moeten worden.

We verzoeken dit college om:

  1. dit plan in te trekken;
  2. een denktank op te richten met de directbetrokkenen, dus de omwonenden en de ondernemers, om het Mient‑plan opnieuw vorm te geven en niet alleen om mee te praten over de uitvoering, met het doel om nieuwe Capellenaren te huisvesten;
  3. een raadswerkgroep statushouders op te starten in lijn met de overige werkgroepen;
  4. een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren omtrent de Mient‑locatie;
  5. een denktank op te richten, bestaande uit bewoners en ondernemers uit heel Capelle.

De uitkomst hiervan zou moeten zijn dat verschillende alternatieven in Capelle worden besproken en bekeken, dat er vertrouwen gecreëerd wordt en we zo een groter draagvlak kunnen creëren dan nu het geval is.

Wij begrijpen maar al te goed het dilemma waarmee dit college worstelt, maar gezien de vele onzekerheden zoals:
– de technische staat van het gebouw;
– het bodemonderzoek;
– en de juridische procedures die al zijn aangekondigd,
denken wij dat we hiermee Capelle een grote dienst bewijzen.

Voorzitter, het zal niemand verrassen dat Leefbaar Capelle tegen is, gezien de grondbeginselen waar Leefbaar Capelle ooit voor is opgericht en groot door is geworden. Wij zijn er voor en door de Capellenaren.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.