STANDPUNT LC INZAKE WARMTETRANSITIE

Raad 15-04-2019 11A & 11B
Warmtetransitieagenda “stap voor stap naar een aardgasvrije stad”
Programma Duurzaamheid 2019-2022 “Slim op weg naar een duurzaam Capelle”

De documenten die we hier bespreken bij dit agendapunt zijn namelijk een rechtstreeks uitvloeisel van landelijke beslissingen. Beslissingen die in onze ogen onder druk en te snel zijn genomen. De klimaatakkoorden van Parijs uit 2015 lagen er al langer, maar onder druk om de gaswinning in Groningen te stoppen en met druk van groene belangengroepen en de media wordt nu alles aan elkaar gekoppeld en moeten we naar een aardgasvrije samenleving.

Dat we stoppen met de gaswinning in Groningen is terecht. Decennia lang hebben we daar grote hoeveelheden gas uit de bodem gehaald, niet alleen voor ons gebruik maar ook de helft voor export, dus om de schatkist te vullen! Met als resultaat, bodemdaling en aardbevingen.
Dat we nu in 1 keer naar een aardgasvrije samenleving zouden moeten gaat ons echter veel te ver. Gas kun je ook importeren, uit Noorwegen, de VS, Rusland en zelf winnen uit gasvelden onder de Noordzee.

We hebben in Nederland een zeer uitgebreid gasnet en dat niet meer onderhouden of zelfs weghalen vinden wij gekkenwerk. Zelfs al zou je helemaal van het gas af gaan dan is het netwerk nog te gebruiken voor waterstof of andere vormen van energie.
Het is ook een vreemd verhaal dat bijvoorbeeld inwoners van Duitsland net over de grens een forse subsidie krijgen als ze zich aansluiten op het gasnet en hun buren in Nederland worden gedwongen van het gasnet af te gaan. Gas is zo’n beetje de schoonste vorm van energie uit fossiele brandstoffen.

Dat dat we moeten zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen lijkt ons niet meer dan normaal, maar ook aan andere vormen van energie zitten nadelen. Denk eens aan de productie van alle batterijen die nodig zullen zijn voor elektrisch rijden. De winning van de grondstoffen, kobalt, grafiet en nikkel, voor de batterijen voor o.a. auto’s, elektrische apparatuur en thuisbatterijen geeft veel milieuverontreiniging en er komt vaak kinderarbeid aan te pas.

Daarnaast is het opwarmingsprobleem van de aarde iets ingewikkelder dan door de milieulobby wordt gezegd. Een hele groep vooraanstaande wetenschappers van technische universiteiten geven aan dat het niet zo is dat je eenvoudig aan de CO2 knop kunt draaien om de opwarming van de aarde te verminderen of te stoppen. Er zijn ten eerste meer broeikasgassen op aarde en de opwarming is gevolg van veel meer factoren die nog niet goed onderzocht zijn. De wetenschappers die echter een genuanceerder beeld schetsen, worden gelijk weggezet als “non believers”als een soort paria’s. Het groene denken lijkt zo langzamerhand wel op een soort absolute religie die de waarheid in pacht heeft.

Tijdens de commissiebehandeling kwam de SGP met de mededeling dat er 97% consensus onder wetenschappers was dat er een direct verband is tussen de menselijke CO2 productie en de opwarming van de aarde. Zij duiden hiermee waarschijnlijk op onderzoek van John Cook. Deze onderzocht ongeveer 12000 geschriften / documenten die betrekking hadden op dit onderwerp. Ongeveer 8000 documenten gaf uiteindelijk geen mening over de directe koppeling mens, CO2 en opwarming. Van de resterende ong. 4000 documenten was er een consensus onder 97% van de documenten dat er wel een direct verband was. Cook telde gemakshalve de 8000 documenten die het blijkbaar genuanceerder zagen niet mee en baseerde zijn 97% consensus op de 4000 documenten met een duidelijke mening. Volgens mij kom je dan op 97% van een derde van de documenten en dat is rond de 30%. Dat klinkt al heel anders.

GroenLinks kwam tijdens de commissiebehandeling met de uitspraak dat iedereen heel gemakkelijk z’n huis kon isoleren. Dat kostte volgens hen maar 10.000 euro en makelaars hadden gezegd dat dit gelijk is aan de waardevermeerdering van je woning. De volgende dag zei de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW (die ook de aannemers en installateurs vertegenwoordigt) dat de cijfers uit den Haag niet kloppen en dat de kostenpost voor de inwoners van Nederland, en dus ook voor onze Capellenaren veel hoger is. Het isoleren van een ouder huis bijvoorbeeld kost geen 10, of 15.000 euro zoals den haag beweert, maar minimaal 30.000 euro. Het volledig CO2 neutraal maken van een oudere woning kost minimaal 60.000 euro!!

En dan kom ik nu op Capelle en de Capellenaar. Dit is dus waar wij als Leefbaar Capelle ons zorgen over maken. In onze stad hebben we veel oude en oudere huizen, (Kanaalweg, Capelseweg, Bermweg, ’s Gravenweg, het oude dorp, de IJsseldijk, de oudere nieuwbouwwoningen enz.)
Als we de opgave van het rijk dus zomaar uitvoeren zullen enkelen al hun spaargeld moeten investeren in hun huis, wat ze nooit meer terugzien in waardevermeerdering en heel veel Capellenaren zullen fors moeten lenen om dit soort bedragen te kunnen ophoesten, want wie heeft er nu een dergelijk enorm bedrag van 60.000 euro op de plank liggen.

Dat vele Capellenaren zich hier blijkbaar ook zorgen over maken, blijkt wel uit de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen waar een kritische partij zomaar 20% van de stemmen haalt. Tel daarbij het gemor onder de VVD aanhang en de kritische mensen van andere partijen en dan zie je dat dit onderwerp ook echt leeft in Nederland en in Capelle.

Wat ons betreft is het logisch dat je nieuwe woningen en gebouwen niet meer op gas aansluit, daar zijn de mogelijkheden wel voor, maar verder pleiten wij voor uiterste terughoudendheid! Alle nieuwe technieken zijn nog lang niet uitontwikkeld en dus zomaar iedereen van het gas afhalen zou catastrofaal kunnen uitpakken voor vele Capellenaren. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nieuwe technieken die het gebruik van aardgas serieus kunnen beperken zoals bijvoorbeeld een hybride warmtepomp op gas waar ik over las, die 50% bespaart op gasgebruik.
Ook zou het huidige megalomane beleid in de nabije toekomst wel weer eens kunnen veranderen na nieuwe 2e Kamer verkiezingen als je de lijn van de Provinciale Staten verkiezingen doortrekt.

Zijn we dan helemaal niet positief over de Warmtetransitieagenda en het Programma Duurzaamheid? Natuurlijk wel, we zien wel degelijk voordelen van het gebruik van minder fossiele brandstoffen waar mogelijk.
Ook daar waar het gaat over Circulaire economie zijn we positief. Het hergebruiken en zoveel mogelijk beperken van restafval is een goed streven, al is het alleen maar omdat de heffingen op restafval door het Rijk vanaf dit jaar spectaculair stijgen, maar ook natuurlijk voor een beter milieu.

Het actieplan ter bestrijding van energie armoede vinden wij ook zeer belangrijk, al zou dit volgens ons nog wel verder kunnen dan alleen energie armoede (het niet kunnen betalen van de energienota). Wat ons betreft moet er bij de Rijksoverheid aan de bel worden getrokken om ook de enorme kosten om huizen CO2-neutraal te maken, indien het Rijk hieraan blijft vasthouden, te vergoeden. Dus geen stimuleringsmaatregelen en advies of leningen, maar gewoon compensatie van deze kosten door het Rijk.
Waar mogelijk zoveel mogelijk de eventuele energietransitie centraal regelen via bijvoorbeeld een warmtenet en kostenneutraal regelen voor de Capellenaren.

Bij klimaatadaptie zien we veel in het realiseren van waterbergingen en het vergroenen van de buitenruimte. Veel is er te winnen, bijvoorbeeld bij de tuinen van onze inwoners, niet alles volgooien met bestrating maar veel meer groen en beplanting.

Bij financiering wordt in het Programma Duurzaamheid terecht verwezen naar de Rijksoverheid die tenslotte de belangrijkste speler is in dit hele duurzaamheidsproces en de kostenverdeling daarvan, (al heeft de Rijksoverheid natuurlijk een uiterst slechte reputatie op dit gebied), zij legt constant de rekening bij de burgers, dit was zo tijdens de afgelopen economische crisis en zie je ook terug bij de huidige klimaatplannen, al zijn ze daar onder druk van de publieke opinie al wel wat aan het schuiven.Dat iedereen zou moeten kunnen of moeten lenen voor duurzaamheid vinden wij onacceptabel.

En dan nog even als afsluiter waarom wij hier zo kritisch staan tegenover vooral de Warmtetransitieagenda het volgende:
Volgens het CPB is de welvaart in Nederland sinds 2002 met 15% gestegen
Daarvan is 12% bij de overheid en het bedrijfsleven terecht gekomen en maar 3% bij de inwoners
De economische crisis van 2008 is ook grotendeels door de burgers betaald via verleggen van belastingschijven en belastingverhogingen en niet door bezuinigingen van het Rijk of door de banken die deze crisis hadden veroorzaakt.

En nu de energietransitie, ook daar legt de overheid weer de grootste rekening bij de burgers
We bungelen qua besteedbaar inkomen per inwoner echt onderaan in centraal Europa, nog onder Frankrijk en Italië
De rek is er wat ons betreft wel uit !!

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.