VERANTWOORDING FRACTIEONDERSTEUNING EN OPLEIDINGSGELDEN 2014.

Net zoals alle andere in de raad aanwezige politieke partijen, heeft ook Leefbaar Capelle recht op een bijstand in de kosten voor fractieondersteuning en opleidingskosten.

Afhankelijk van het aantal zetels in de Raad wordt dit bedrag bepaald. Gezien het feit dat Leefbaar Capelle verreweg het meeste aantal zetels in de Raad had in 2014 (12 zetels), werd het beschikbare bedrag vastgesteld op € 26.137,50 voor de fractieondersteuning en € 3.825,00 voor opleidingskosten.

Na afloop van het budgettaire jaar, dient elke partij verantwoording af te leggen over de door haar gemaakte kosten. Aan de uitgaven welke ten laste worden gebracht op deze bijdrage, zijn strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen de kosten voor bijvoorbeeld de verkiezingen welke in 2014 plaatsvonden hier niet van betaald worden. Alleen de kosten welke te maken hebben met de politieke verantwoording en communicatie met de Capellenaar mogen uit dit budget betaald worden. Daarnaast is er dus budget beschikbaar gesteld voor cursussen.

Uiteindelijk wordt in het Presidium (de vergadering van alle fractievoorzitters) bepaald of de opgevoerde bedragen voldoen aan de verordening.

30 procent van het niet-gebruikte budget mag vervolgens worden meegenomen naar het volgende jaar. Uiteindelijk resteert dus een bedrag dat teruggaat naar de gemeente.

Leefbaar Capelle is altijd transparant over haar uitgaven. Elke eurocent wordt door middel van bonnetjes en facturen verantwoord. Geen bonnetje of factuur? Dan geen uitbetaling van de gemaakte kosten.

Daarom ook komen wij openlijk uit voor de gemaakte kosten. U kunt deze, vanaf 2010, terugvinden op onze website.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders