VERANTWOORDING FRACTIEONDERSTEUNING EN OPLEIDINGSGELDEN 2014.

Net zoals alle andere in de raad aanwezige politieke partijen, heeft ook Leefbaar Capelle recht op een bijstand in de kosten voor fractieondersteuning en opleidingskosten.

Afhankelijk van het aantal zetels in de Raad wordt dit bedrag bepaald. Gezien het feit dat Leefbaar Capelle verreweg het meeste aantal zetels in de Raad had in 2014 (12 zetels), werd het beschikbare bedrag vastgesteld op € 26.137,50 voor de fractieondersteuning en € 3.825,00 voor opleidingskosten.

Na afloop van het budgettaire jaar, dient elke partij verantwoording af te leggen over de door haar gemaakte kosten. Aan de uitgaven welke ten laste worden gebracht op deze bijdrage, zijn strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen de kosten voor bijvoorbeeld de verkiezingen welke in 2014 plaatsvonden hier niet van betaald worden. Alleen de kosten welke te maken hebben met de politieke verantwoording en communicatie met de Capellenaar mogen uit dit budget betaald worden. Daarnaast is er dus budget beschikbaar gesteld voor cursussen.

Uiteindelijk wordt in het Presidium (de vergadering van alle fractievoorzitters) bepaald of de opgevoerde bedragen voldoen aan de verordening.

30 procent van het niet-gebruikte budget mag vervolgens worden meegenomen naar het volgende jaar. Uiteindelijk resteert dus een bedrag dat teruggaat naar de gemeente.

Leefbaar Capelle is altijd transparant over haar uitgaven. Elke eurocent wordt door middel van bonnetjes en facturen verantwoord. Geen bonnetje of factuur? Dan geen uitbetaling van de gemaakte kosten.

Daarom ook komen wij openlijk uit voor de gemaakte kosten. U kunt deze, vanaf 2010, terugvinden op onze website.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.