VERANTWOORDING FRACTIEONDERSTEUNING EN OPLEIDINGSGELDEN 2014.

Net zoals alle andere in de raad aanwezige politieke partijen, heeft ook Leefbaar Capelle recht op een bijstand in de kosten voor fractieondersteuning en opleidingskosten.

Afhankelijk van het aantal zetels in de Raad wordt dit bedrag bepaald. Gezien het feit dat Leefbaar Capelle verreweg het meeste aantal zetels in de Raad had in 2014 (12 zetels), werd het beschikbare bedrag vastgesteld op € 26.137,50 voor de fractieondersteuning en € 3.825,00 voor opleidingskosten.

Na afloop van het budgettaire jaar, dient elke partij verantwoording af te leggen over de door haar gemaakte kosten. Aan de uitgaven welke ten laste worden gebracht op deze bijdrage, zijn strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen de kosten voor bijvoorbeeld de verkiezingen welke in 2014 plaatsvonden hier niet van betaald worden. Alleen de kosten welke te maken hebben met de politieke verantwoording en communicatie met de Capellenaar mogen uit dit budget betaald worden. Daarnaast is er dus budget beschikbaar gesteld voor cursussen.

Uiteindelijk wordt in het Presidium (de vergadering van alle fractievoorzitters) bepaald of de opgevoerde bedragen voldoen aan de verordening.

30 procent van het niet-gebruikte budget mag vervolgens worden meegenomen naar het volgende jaar. Uiteindelijk resteert dus een bedrag dat teruggaat naar de gemeente.

Leefbaar Capelle is altijd transparant over haar uitgaven. Elke eurocent wordt door middel van bonnetjes en facturen verantwoord. Geen bonnetje of factuur? Dan geen uitbetaling van de gemaakte kosten.

Daarom ook komen wij openlijk uit voor de gemaakte kosten. U kunt deze, vanaf 2010, terugvinden op onze website.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.