VERANTWOORDING FRACTIEONDERSTEUNING EN OPLEIDINGSGELDEN 2014.

Net zoals alle andere in de raad aanwezige politieke partijen, heeft ook Leefbaar Capelle recht op een bijstand in de kosten voor fractieondersteuning en opleidingskosten.

Afhankelijk van het aantal zetels in de Raad wordt dit bedrag bepaald. Gezien het feit dat Leefbaar Capelle verreweg het meeste aantal zetels in de Raad had in 2014 (12 zetels), werd het beschikbare bedrag vastgesteld op € 26.137,50 voor de fractieondersteuning en € 3.825,00 voor opleidingskosten.

Na afloop van het budgettaire jaar, dient elke partij verantwoording af te leggen over de door haar gemaakte kosten. Aan de uitgaven welke ten laste worden gebracht op deze bijdrage, zijn strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen de kosten voor bijvoorbeeld de verkiezingen welke in 2014 plaatsvonden hier niet van betaald worden. Alleen de kosten welke te maken hebben met de politieke verantwoording en communicatie met de Capellenaar mogen uit dit budget betaald worden. Daarnaast is er dus budget beschikbaar gesteld voor cursussen.

Uiteindelijk wordt in het Presidium (de vergadering van alle fractievoorzitters) bepaald of de opgevoerde bedragen voldoen aan de verordening.

30 procent van het niet-gebruikte budget mag vervolgens worden meegenomen naar het volgende jaar. Uiteindelijk resteert dus een bedrag dat teruggaat naar de gemeente.

Leefbaar Capelle is altijd transparant over haar uitgaven. Elke eurocent wordt door middel van bonnetjes en facturen verantwoord. Geen bonnetje of factuur? Dan geen uitbetaling van de gemaakte kosten.

Daarom ook komen wij openlijk uit voor de gemaakte kosten. U kunt deze, vanaf 2010, terugvinden op onze website.

Nieuws

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.