VERSLAG VAN DE WOP-VERGADERING SCHOLLEVAAR VAN 2 OKTOBER 2013

De vergaderingen van het WOP Schollevaar worden zoals altijd erg druk bezocht. Vanuit de gemeente waren aanwezig Piet van Noorden (wijkcoördinator), 2 mensen van Handhaving en ook de politie was kort aanwezig. Helaas kon wijkwethouder Ans Hartnagel er niet bijzijn wegens andere bestuurlijke verplichtingen.

Paul van Gink opent de vergadering met het positieve rapport van de rekenkamer. Dit is voor iedereen inzichtelijk die dit maar wil lezen.

Een groot probleem binnen Schollevaar en heel Capelle blijft de verborgen armoede. Veel mensen schamen zich om bij een ander aan te kloppen en hebben vaak geen geld om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Vraag is aan iedereen, als je merkt dat een buurman, buurvrouw of kennis hulp nodig heeft hen, hierbij te helpen en bij schrijnende gevallen dit aan te geven bij de instanties als Buurtkracht, de stadsmarinier of de gemeente.

Bij de vragen van bewoners heeft Kees de Jong vragen voor de bewoners van de Grafiek. Achter zijn huis zijn 3 bomen gekapt waardoor het uitzicht nu eigenlijk bedorven is. Zeker in het voorjaar stonden deze bomen schitterend in de bloesem en hij en de andere bewoners zijn zeer verbaasd dat deze bomen zijn gekapt. De buurvrouw achter hem geeft aan dat zij dit aangevraagd heeft wegens overlast die zij ervaart van de bladeren op haar aanbouw. Aan José zijn hier vragen over gesteld maar die is vanavond helaas niet aanwezig. Bij de volgende WOP vergadering hoopt Nancy hier antwoord op te kunnen geven.

Handhaving geeft een leuke presentatie over hun werk en de bevoegdheden welke zij hebben binnen de gemeente. Buiten het bewaken van onze veiligheid, assisteren zij ook bij evenementen, grote ongelukken en op andere plaatsen waar dit nodig is. Handhaven doen ze voornamelijk door middel van waarschuwen en het gele kaarten systeem. Als dit niet helpt is het schrijven van een boete één van de laatste uitwegen. Helaas zijn er nog steeds veel mensen die een vooroordeel hebben tegen het uniform van iedereen die op wat voor manier dan ook in veiligheid en handhaving werkzaam is.

Het Huttendorp bestond dit jaar 10 jaar en dat was weer een groot feest. Dit is te zien op alle foto’s die er werden gepresenteerd. Helaas heeft ook het huttendorp te maken met een terugloop van vrijwilligers. Weet je mensen die volgend jaar nog tijd hebben, dan zou dat zeer welkom zijn.

De directrice van Het Baken verteld dat ze ook dit jaar weer zeer blij was met de klusdag van de ambtenaren. Zij kwamen met een flinke groep om het schoolplein op te knappen. Zo is er een wigwam gebouwd, zijn er paddenstoelenpaaltjes geplaatst en nog veel meer.

Het buurthuis had in de zomer weer de druk bezochte Paintpicknick en ook de opening van het culturele jaar met het Grand Montmartre op het Stadsplein. Wat er nog aankomt, zijn de Bluesavonden in het Klavier en een Sinterklaasfeest voor de kindertjes die het niet zo breed hebben.

Paul van Gink geeft aan dat er weer Halloween op de Libellendans wordt gehouden.

De heer de Boer ergert zich aan de bbq’s in het Schollebos. Niet dat deze er staan wat dat is juist mooi, maar meer dat deze en het meubilair dat er naast staat, slecht tot niet onderhouden worden. Ook valt hem op dat ondanks het veranderde hondenpoepbeleid er niets zichtbaar is veranderd.

Anders Ouder Worden geeft aan dat er weer veel activiteiten aankomen dit jaar. En Buurtkracht is zeer tevreden met de samenwerking met de buurtwinkel. Via deze winkel komt Buurtkracht makkelijker in contact met mensen die een probleem hebben. In Schollevaar hebben we de meeste gezinnen met zorgen. Op de Nabucco boekt het Leger des Heils grote vooruitgang met hun project. Buurtkracht heeft een goede samenwerking met deze groep. Wel is er soms nog wat overlast van jongeren maar dit zijn meestal bezoekers van buitenaf. Helaas kan Hassan Saritas van de PvdA hier niet mee leven. Hij vindt dat er totaal geen overlast mag zijn. Dat het hier om mensen gaat die bezig zijn met hun terugkeer in de maatschappij, die sociaal nog niet alles op orde hebben, schijnt hem niets uit te maken.

Speeltuin Het Rollebollebos geeft ook aan dat zij een steeds groter tekort aan vrijwilligers hebben. Hierdoor moet de speeltuin af en toe dicht blijven als het juist mooi weer is om open te gaan.

Als afsluiter vraagt Rob van de Veerdonk nog of er een vervolg komt op de veiligheidavonden die Joost Eerdmans had georganiseerd. En of er iets gedaan kan worden aan de overlast rondom de Scholver. Het winkelcentrum is erg verouderd en er staan veel winkels te lang leeg.

Nelly de Beer vraagt nog of de containers meer en beter schoon gemaakt kunnen worden. Vooral in de zomer stinkt het enorm.

Verder geen vragen meer hebbende sluit Paul van Gink de vergadering en wenst iedereen op de volgende vergadering weer te zien.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.