VISIE VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATSEN

Maandag 20 januari 2014 werd de visie voetgangersoversteekplaatsen besproken. Dit naar aanleiding van de motie van 6 november 2013, “Verlicht zebrapad” welke door Leefbaar Capelle en andere partijen was ingediend. Ook is deze visie een verlengstuk van de “zebra safarisprokkeltour” die destijds georganiseerd is door de afdeling Stadsontwikkeling. De leden van de commissie SOB, wethouder Eerdmans en de betreffende ambtenaren waren uitgenodigd om mee op “safaritour” te gaan door Capelle aan den IJssel om met eigen ogen te bekijken waar de gevaarlijke zebrapaden in Capelle liggen.

Vanessa King – de Hoog, raadslid van Leefbaar Capelle, is destijds meegegaan op deze “safaritour” en heeft goed kunnen aanschouwen hoe het met de zebra’s in Capelle aan den IJssel is gesteld. In veel gevallen leveren de zebrapaden levensgevaarlijke situaties op.

Dit komt bijvoorbeeld;Omdat ze niet goed zichtbaar zijn, de strepen niet meer duidelijk zijn, er niet goed staat aangegeven dat er een zebra is etc.

Ook zien automobilisten de voetgangers nog weleens over het hoofd of rijden gewoon door.

 Leefbaar Capelle is dan ook blij dat de visie voetgangersoversteekplaatsen er ligt. In dit stuk worden alle zebrapaden onder de loep genomen en waar nodig zullen deze worden aangepakt. Uiteraard kost dit geld, best veel geld, maar dat staat in schril contrast met een eventueel ongeluk wat zou kunnen plaatsvinden doordat meerdere zebra’s een schijnveiligheid opleveren.

Op verkeersongelukken zit absoluut niemand te wachten. Wij vinden dat onze bewoners het recht hebben om veilig over te kunnen steken.

Leefbaar Capelle heeft veiligheid hoog in het vaandel staan wij zullen deze gang van zaken goed blijven volgen.

Vanessa King – de Hoog

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.