WAPENINLEVERACTIE IN CAPELLE 11 – 17 OKTOBER 2021

De fractie van Leefbaar Capelle heeft zich sterk gemaakt om Capelle mee te laten doen aan de landelijke wapen inleverdag.

De burgemeester is hier in meegegaan en heeft het verder mogelijk gemaakt. Als fractie van Leefbaar Capelle zijn wij hier erg blij mee en hopen dat dit een succes zal worden.

Ons raadslid John Janson heeft hiertoe ook het initiatief genomen om samen mat de Leefbaar en lokale partijen in de regio een brandbrief op te stellen aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Capelle Nieuws heeft ook een reportage gemaakt met de Wethouder Veiligheid, Ans Hartnagel.

Deze rapportage kunt u hier terugzien

PERSBERICHT

Landelijke wapen inleveractie ook in Capelle

Lever tussen 11 en 17 oktober je wapen in!

Capelle aan den IJssel, 4 oktober 2021 – De gemeente Capelle aan den IJssel neemt tijdens de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. Jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd wapens die ze in hun bezit hebben anoniem en zonder strafvervolging in te leveren. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober. Met de inleveractie wil Capelle het aantal incidenten waarbij wapens een rol spelen in perken. Capelle kende de afgelopen maanden enkele steekincidenten met jongeren.

 “Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Met messen of zelfs pistolen los je geen ruzies op,” zegt wethouder Ans Hartnagel, verantwoordelijk voor Jeugd en Veiligheid. “De laatste jaren zien we helaas dat jongeren steeds makkelijker een mes trekken. Dat vind ik heel zorgelijk, ook ons college van burgemeester en wethouders maakt zich daar enorm druk om. Daarom vinden we dat deze wapen inleveractie ook in Capelle nodig is. Hopelijk maken we onze stad daarmee weer een stukje veiliger.”

Zonder straf van een mes af

Tijdens de inleveractie kunnen alle wapens worden ingeleverd, maar worden jongeren vooral uitgenodigd messen in te leveren. Ook slag- en stootwapens kunnen straffeloos ingeleverd worden. Dat kan op twee plekken:

  • De Gemeentewerf, Groenendijk 10 van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 15 oktober tussen 9.00 en 16.00 uur
  • Politiebureau Slotlaan, van maandag 11 oktober tot en met zondag 17 oktober tussen 8.00 en 22.00 uur

De wapens kunnen anoniem worden ingeleverd in een inleverton die op de gemeentewerf en het politiebureau staan. Niemand wordt bestraft voor het wapenbezit.

Vuurwapens en munitie

Mensen kunnen tijdens de wapen inleveractie ook vuurwapens, munitie en explosieven inleveren. Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 – 8844. De politie komt, in burger, thuis langs om het wapen op te halen. Dit kan dus niet anoniem. De politie onderzoekt of het vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als dat niet het geval is, ontvang je bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit van je vuurwapen niet tot vervolging leidt.

Resultaten wapen inleveractie

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.