WETHOUDER DICK VAN SLUIS EEN MOOIE START

PERSBERICHT

Dit is een gezamenlijk persbericht van woningcorporatie Havensteder en de gemeente Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel, 16 december 2014

Belangrijke stap in herontwikkeling Hoven II

Dinsdagochtend 16 december is een belangrijke stap gezet voor de herontwikkeling van De Hoven II in het centrum van Capelle aan den IJssel. Hedy van den Berk, bestuurder van woningcorporatie Havensteder, Henk Rotgans, Directeur Onderhoud & Ontwikkeling van Havensteder tekenden samen met burgemeester Frank Koen en wethouder Dick van Sluis de Intentieverklaring voor de gefaseerde ontwikkeling van De Hoven II.

Een mooie start
Met het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken de gemeente Capelle en Havensteder de intentie uit om begin 2018 te starten met de eerste bouw en in 2022 de laatste woningen op te leveren. Het is de bedoeling dat één of meer projectontwikkelaars het project ten uitvoer brengen. Verantwoordelijk wethouder Dick van Sluis noemt de intentieverklaring dan ook een mooie start: “We spreken nu het vertrouwen uit naar elkaar. Met dit vertrouwen kunnen we verder bouwen aan de uitvoering. De Hoven II is onderdeel van de ontwikkeling van het hele centrumgebied, met deze ontwikkeling willen we het centrum van Capelle de komende jaren een boost geven. Uiteraard letten we in dit hele proces op de belangen van de bewoners van De Hoven II.”

Combinatie
Hedy van den Berk van Havensteder is erg blij met deze publiek-private samenwerking: “Dertig procent van de nieuw te bouwen woningen zijn sociale huurwoningen, dat is de prioriteit voor ons als volkshuisvester. Door de combinatie van vrije sector huur- en koopwoningen kunnen we het project financieel voor elkaar krijgen. Het zou een blauwdruk kunnen zijn voor de ontwikkeling van andere locaties.”

Van intentie naar realisatie
Door de financiële crisis en de crisis op de woningmarkt kwam het project De Hoven II eerder stil te liggen. Burgemeester Frank Koen vindt dit daarom een belangrijke dag: “Het is bijzonder dat we dit met elkaar voor elkaar krijgen, na de woningbouwcrisis. Deze intentie is dan ook het begin van de realisatie.”

Hoe verder?
In een eerdere verkenning zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen deze wezen uit dat er goede mogelijkheden zijn om dit gebied te ontwikkelen. De komende periode gaan Havensteder en de gemeente werken aan een zogeheten gebiedspaspoort voor De Hoven II. Hierin worden de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling vastgesteld. Het paspoort dient als vertrekpunt voor ontwikkelaars.

Noot voor de redactie:
Met vragen kunt u contact opnemen met Thomas Heesters, woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel, 06 22 39 84 87, t.heesters@capelleaandenijssel.nl of met Arjenne Hoogendoorn, woordvoerder Havensteder, 06 11 37 56 55, Arjanne.Hoogendoorn@havensteder.nl.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.