ZORG OVER JEUGDZORG?

Persbericht en uitnodiging

Zorg over Jeugdzorg?

Op woensdag 11 februari 2015 houdt Stichting THEMATER in de grote zaal van het Isala Theater in Capelle aan den IJssel haar 35e thema-avond. Deze keer gaat het over de veranderingen in de jeugdzorg. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden in Capelle en omstreken.

De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden in Capelle aan den IJssel en omstreken.

Goed zorgen voor onze jeugd. Ook, en in het bijzonder, voor die jongeren die op welke wijze dan ook in de problemen zitten. Wie zou daar op tegen kunnen zijn? Zeker niet de talloze beroepskrachten die werken in de vele organisaties en instellingen, die samen verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg. Professionals die, dag in dag uit, keihard werken om jongeren met problemen zo goed mogelijk te helpen.

Hoe kan het dan toch dat de Jeugdzorg de afgelopen jaren vaak behoorlijk negatief en soms zelfs ronduit  dramatisch slecht in de publiciteit is geweest? Ernstige fouten en hoogoplopende conflicten lijken het beeld van Jeugdzorg bepaald te hebben. En dat geldt ook voor bureaucratische rompslomp, lange wachtlijsten, ellenlange intakeprocedures en protocollen die belangrijker lijken te zijn geworden dan echte mensen. Is de huidige Jeugdzorg misschien zo complex geworden dat we er met z’n allen geen greep meer op hebben? Onbeheersbaar en oncontroleerbaar geworden?

En, of het allemaal niet al lastig genoeg is: per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg door rijk, provincies en regio’s, volledig aan de gemeenten overgedragen; onderdeel van de drie D’s, de grote decentralisaties van rijk naar gemeenten. Zal dat, vragen velen zich af, wel goed gaan?

Alle reden dus om ons in deze THEMATER af te vragen hoe het met de Jeugdzorg gaat. Goed genoeg of moet het juist (drastisch) beter? Wordt onder regie van de gemeenten alles anders, beter overzichtelijker, dichter bij de klanten? Zullen incidenten en conflicten dan tot het verleden behoren?

We zoeken in deze THEMATER antwoorden op dergelijke vragen, met als deskundige gasten:

  • Erik Gerritsen – Bureau Jeugdzorg Amsterdam
  • Ciska Scheidel – Decentralisatie Jeugdzorg Rotterdam
  • Willem Kramer en Erica Korenstra – Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle

De theateract wordt verzorgd door Bart Melief

Jan Dirk Stouten presenteert de avond en modereert het debat

Toegang tot deze thema-avond is gratis; wel aanmelden op de website www.themater.nl

Wat is THEMATER?

THEMATER is een reeks gratis toegankelijke lezingen/discussieavonden in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Doelen zijn onder meer het delen van kennis en het bevorderen van cohesie en maatschappelijke betrokkenheid.

Sinds 2003 kwamen thema’s aan de orde zoals wonen, onderwijs, vrijwilligerswerk, zorg, economie, de Capelse identiteit, democratie en besturen. De onderwerpen worden telkens behandeld door drie sprekers, die na afloop van hun lezing in discussie gaan met het publiek.

De avonden worden doorgaans opgeluisterd met een kort optreden met muziek of theater. Altijd is er gelegenheid voor informele contacten tussendoor en na afloop. De THEMATER-avonden worden georganiseerd door een werkgroep onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke stichting.

Meer informatie: www.themater.nl

Voor de redactie:

Uw medium is van harte welkom om deze THEMATER-avond te verslaan. Meldt u zich aan, en vraagt u bij binnenkomst naar Julian Natte of Rob Vermeulen. Zij zullen u zo goed mogelijk proberen bij te staan.

Publiciteit vooraf over de THEMATER-avond wordt bijzonder op prijs gesteld. Als u meer informatie en/of materiaal nodig heeft, of afspraken wilt maken voor een interview, kunt u zich wenden tot Rob Vermeulen (rob@themater.nl, 0630 356342).

Nieuws

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen