ALGEMENEN BESCHOUWINGEN BEGROTING 2021

In de digitale vergadering  van 9 en 10 november is de begroting 2021 behandeld. Het is gebruikelijk dat er algemene beschouwingen worden uitgesproken door de fracties en daarop wordt dan gereageerd door overige fracties en het college.

LEEFBAAR CAPELLE VRAAGT OM DIGITALE RAADSVERGADERING BEGROTING 2021.

Leefbaar Capelle heeft de overige fracties in de afgelopen week verzocht om digitaal te vergaderen. Dit ondanks het gegeven dat politieke besluitvorming als gemeenteraad een speciale status heeft in de noodverordening en wij fysiek bijeen mogen komen voor de vergaderingen.

HET BEKOGELEN VAN HANDHAVERS IN CAPELLE

“Geweld tegen handhavers tolereren we niet” Aldus wethouder Ans Hartnagel. Cor Schaatsbergen, fractievoorzitter Leefbaar Capelle: “Het is heel simpel: Van hulpverleners blijf je af….”

WEBSITE WORDT VAN UPDATES VOORZIEN

In de komende tijd wordt de website van Leefbaar Capelle van de nodige updates voorzien. Niet alleen voor de schermen, maar zeker ook achter de schermen wordt de website weer eens afgestoft en van nieuwe functionaliteit voorzien.

GROEN LICHT VOOR HET NIEUWE RIVIUM.

In de Raadsvergadering van 29 september 2020 is de Raad met grote meerderheid (29 stemmen vóór en 3 tégen) akkoord gegaan met de plannen van het Nieuwe Rivium.

OPENING AQUAPELLE.

Op dinsdag 1 september was het zover. De opening van de nieuwste trots van Capelle aan den IJssel, het klimaat neutrale zwembad Aquapelle. Ingang gezet in de vorige raadsperiode 2014-2018 door Leefbaar Capelle en D66 en nu tot uitvoering gekomen.

DE BURGEMEESTER SPREEKT VOOR ZIJN BEURT.

In de Raadsvergadering van 13 juli j.l werd door de burgemeester ingegaan op het aankomende vertrek van de fractievoorzitter van Leefbaar Capelle, Charlotte van  Dorp.

DE GEMEENTERAAD IS MET RECESS

De vakantieperiode is aangebroken. Dat betekent dus dat de gemeenteraad met recess gaat. In september gaan we weer verder waar we gebleven waren.

LEEFBAAR WIL ONDERZOEK NAAR BEHOUD ING-GEBOUW

Leefbaar Capelle en het CDA, de opstellers van deze motie, en uiteindelijk praktisch de hele Raad (met uitzondering van de VVD), is de Motie Vreemd inzake behoud van het kenmerkende gebouw van de ING aan de Kerklaan, aangenomen.

DE VOORJAARSNOTA 2020

Zo vlak voor het begin van de zomervakantie behandeld de gemeenteraad de voorjaarsnota. Veel gevolgen door corona zijn nog niet helemaal duidelijk. Ondermeer door deze situatie heeft het College een beleidsarme voorjaarsnota ter besluitvorming voorgelegd.

DE WATERVALLEI VALT IN DE PRIJZEN.

Op woensdag 1 juli ontving wethouder Ans Harthagel en kinderburgemeester Naomi Vermeulen van de gemeente Capelle aan den IJssel de Circulair Spelen Award 2020. Een prijs voor de leukste gerealiseerde speelplek van Nederland met circulaire waarden.

WE MOGEN WEER!!!!!!!

Ook op onze Capelse terassen bewaren we netjes de anderhalve-meter afstand. Leefbaar Capelle wenst alle horeca-ondernemers heel veel succes met de heropening van hun zaak!

LEEFBAAR CAPELLE STEMT IN MET HET KAVELPASPOORT JOHANNAHOEVE

Bij de raadsvergadering van 21 april 2020 heeft Leefbaar Capelle ingestemd met het kavelpaspoort Johannahoeve. Dit besluit maakt nieuwbouw mogelijk op de locatie van de oude door brand verwoeste Johannahoeve aan de ‘s-Gravenweg.

WATERBUS KOMT NAAR CAPELLE

Een lang gekoesterde wens van Leefbaar Capelle wordt bewaarheid. Oké, het duur nog even, maar in januari 2022 krijgt Capelle definitief een halte van de  waterbus.

KUNNEN WIJ U HELPEN?

Het corona-virus heeft ongehoord hard toegeslagen in de wereld. In Nederland en dus ook in ons Capelle aan den IJssel. Met name onze ouderen ondervinden veel problemen omdat zij nu eenmaal tot de meest kwetsbare groep behoren.

DE FEITEN OP EEN RIJTJE

Leefbaar Capelle heeft zich ingezet om haar doelen, zoals die zijn afgesproken in het Coalitieakkoord 2018/2022, te realiseren. Uit de opgemaakte tussenbalans blijkt dat wij op grond van ons verkiezingsprogramma en het Coalitieakkoord onder andere het volgende hebben weten te realiseren dan wel in uitvoering hebben.

CAPELLE VOOR INCLUSIVITEIT

De fractie van Leefbaar Capelle heeft het initiatief genomen om samen met de VVD, Christen Unie, D66, SP, Groen Links, PvdA en CDA een open brief te sturen aan het college met het verzoek de regenboog vlag uit te hangen als stil protest naar de ontwikkelingen in Europa. 

SCHOONMAAKACTIE STADSPLEIN

Op 12 juni 2021 zijn raadsleden van Leefbaar Capelle met afvalgrijpers en afvalringen de straat opgegaan om zwerfvuil van de straat te halen. Rond 10.00 uur zijn wij op het Stadsplein en bij het Amnestymonument gestart.

Leefbaar pleit voor deelname aan wapeninzamelingsactie

Afgelopen week heeft Leefbaar Capelle raadslid John Janson artikel 38 vragen gesteld aan het college. In deze vragen doet Leefbaar wederom een oproep in het kader van veiligheid

GESLAAGD OF GEZAKT?

Vandaag hebben alle middelbare scholieren de uitslag gekregen en weten of ze geslaagd zijn of dat ze herexamen mogen doen. Leefbaar Capelle feliciteert alle geslaagden.

DE RUGGENGRAAT VAN LEEFBAAR.

Helaas is de waarheid harder dan wij willen voelen… Onze steun en toeverlaat, Albert van Bart, de ruggengraat van Leefbaar Capelle is gisteravond aan de gevolgen van corona overleden.

LEEFBAAR CAPELLE START ENQUÊTE

Een jaar geleden werd de wereld, Nederland en dus ook Capelle overvallen door het coronavirus. Een zich steeds verder ontwikkelende ramp zoals wij die we eigenlijk alleen uit de geschiedenisboeken kennen.

CAPELLE VOOR INCLUSIVITEIT

De fractie van Leefbaar Capelle heeft het initiatief genomen om samen met de VVD, Christen Unie, D66, SP, Groen Links, PvdA en CDA een open brief te sturen aan het college met het verzoek de regenboog vlag uit te hangen als stil protest naar de ontwikkelingen in Europa. 

SCHOONMAAKACTIE STADSPLEIN

Op 12 juni 2021 zijn raadsleden van Leefbaar Capelle met afvalgrijpers en afvalringen de straat opgegaan om zwerfvuil van de straat te halen. Rond 10.00 uur zijn wij op het Stadsplein en bij het Amnestymonument gestart.

Leefbaar pleit voor deelname aan wapeninzamelingsactie

Afgelopen week heeft Leefbaar Capelle raadslid John Janson artikel 38 vragen gesteld aan het college. In deze vragen doet Leefbaar wederom een oproep in het kader van veiligheid

GESLAAGD OF GEZAKT?

Vandaag hebben alle middelbare scholieren de uitslag gekregen en weten of ze geslaagd zijn of dat ze herexamen mogen doen. Leefbaar Capelle feliciteert alle geslaagden.

DE RUGGENGRAAT VAN LEEFBAAR.

Helaas is de waarheid harder dan wij willen voelen… Onze steun en toeverlaat, Albert van Bart, de ruggengraat van Leefbaar Capelle is gisteravond aan de gevolgen van corona overleden.

LEEFBAAR CAPELLE START ENQUÊTE

Een jaar geleden werd de wereld, Nederland en dus ook Capelle overvallen door het coronavirus. Een zich steeds verder ontwikkelende ramp zoals wij die we eigenlijk alleen uit de geschiedenisboeken kennen.