Privacy Policy

Leefbaar Capelle gaat vertrouwelijk om met alle gegevens die ons ter kennis worden gebracht.

De AVG regelgeving wordt gehanteerd. 

Alle benodigde gegevens die Leefbaar Capelle van u mocht vragen worden alleen voor de daartoe aangegeven doelen gebruikt.

Op geen enkele wijze worden gegevens aan derden ter beschikking gesteld voor welke doeleinde dan ook.

Daar waar gegevens anders gebruikt worden zal dat niet gebeuren zonder dat u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Uw persoonlijke gegevens welke ondermeer benodigd zijn voor uw lidmaatschap zijn alleen inzichtelijk voor de beheerders van het ledenbestand van Leefbaar Capelle.

Voor de nieuwsbrief geeft u zelf de gegevens aan die daartoe gewenst zijn. Deze worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor wordt het programma Mailchimp gebuikt.

U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in de gegevens die van u in onze administratie zijn opgenomen. Op eerste verzoek zullen deze dan ook verwijderd worden.