Programma 2022 – 2026

GEWOON LEEFBAAR

Dankzij veel mensenwerk, creativiteit, inzet en betrokkenheid is het ons gelukt ondanks de pijn, het verdriet en de gevolgen van Corona, het Capelse sociale hart gewoon te laten kloppen.

‘Wij blijven gewoon…’ Die belofte hebben we gedaan, gehouden en waargemaakt. Daarom beloven we ook nu evenals vorige jaren dat wij gewoon doorgaan met doen wat we zeggen, doen wat we moeten doen en zeggen wat we doen.

Als Leefbaar Capelle doen we dit nog steeds, zoals u van ons gewend ben, zonder kapsones. We roepen niet alleen dat we benaderbaar zijn, maar zijn het ook gewoon. We hebben de aanraakpolitiek een gezicht en een naam gegeven. Dit alles onder ons moto: doe maar gewoon en blijf dat gewoon doen voor Capelle!.

Ons beleid blijft een vertaling van wat we horen , zien en voelen in ons mooie Capelle. We zijn hierbij niet te stoppen in linkse of rechtse hokjes.  We willen niet alleen de signalen ophalen maar Capellenaren echt betrekken. Burgerbetrokkenheid gaat echt verder dan het betrekken van de inwoners. Het Denk & Doe Mee Fons is daar een mooi voorbeeld van. Geef de Capellenaren invloed in- en over hun buurt. Geen onderwerp is hierbij voor ons te klein of te groot. “Nee” kan daarbij ook een antwoord zijn, maar dat dan wel stevig onderbouwd.

Zoals beloofd gewoon gedaan

Zoals beloofd gewoon gedaan

Leefbaar Capelle blijft de komende jaren vasthouden aan het gratis OV voor senioren. Beloofd = beloofd! Ook zijn we blij met komst van de buurtbus waarmee de wijken onderling beter bereikbaar zijn. Zoals beloofd is het ons ook weer gelukt om de gemeentelijke lasten laag te houden. Voor onze kids in kwetsbare buurten zijn we blij dat de kinderlabs (een Capels initiatief) zo succes vol zijn.  Na de realisatie van het eerste kinderlap in Schollevaar is deze succes formule uitgebreid naar Middelwatering en Schenkel.  Voor Leefbaar Capelle blijft Capslock gewoon het jongere centrum met cultuurpodium voor Capelle. Ook de Capelse jongerenraad, het Kindercollege,  kinderconferentie en de politiekids blijven de bouwstenen van een stevig jeugd beleid. Onze jeugd kan zo hun stem laten gelden en worden gehoord.

Veiligheid blijft ook na 20 jaar leefbaar onze topprioriteit. De stadsmariniers zijn inmiddels niet meer weg te denken uit Capelle. Ook hebben we een topteam Handhaving, wat ons betreft mag dat team verder worden uitgebreid. Ook cameratoezicht hebben we in de afgelopen periode uitgebreid o.a. op de scholen van het voortgezet onderwijs en bij  de Capelsebrug. Daar waar nodig is er mobiel cameratoezicht ingezet.

We blijven gewoon

We blijven ons inzetten voor een schoon, veilig en sociaal Capelle. Leefbaar Capelle blijft de lokale partij met hart voor Capelle, gezond verstand, no-nonsens aanpak en een zeggen waar het opstaat en doe maar gewoon mentaliteit.  Ons hart, verstand en mentaliteit zetten wij vooral in voor u, voor Capelle, uw buurt en straat. We hebben gezegd dat we in belang van Capelle desnoods tot Den Haag blijven strijden. In nauwe samenwerking met de klokkenluider van de toeslagenaffaire in de kinderopvang hebben we dit ook gedaan.

Gewoon Ans        

Ans Hartnagel
Lijsttrekker Leefbaar Capelle Leefbaar Capelle

Met trots presenteert Leefbaar Capelle het verkiezingsprogramma.

Om deze te bekijken klikt u op de onderstaande link.

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Verkiezingen zonder kandidaten is onmogelijk. Leefbaar Capelle heeft een mooie kandidatenlijst samengesteld en deze 22 kandidaten stellen zich graag aan u voor.

Onze kandidaten stellen zich graag aan u voor.