Programma 2018 – 2022

Gewoon blijven doen! was de titel van onze vorig verkiezingsprogramma. Die belofte hebben we gedaan, gehouden en waar gemaakt! Daarom beloven we evenals de voorgaande jaren dat wij de komende jaren gewoon doorgaan met doen wat we zeggen, doen wat we moeten doen en zeggen wat we doen.
Wij blijven dat doen zonder geldverspilling voor dure onderzoeken, overbodige plannen en regeltjes en wij kleuren waar nodig voor Capelle buiten de lijntjes. Als Leefbaar Capelle doen we dit nog steeds zoals u van ons gewend bent, vooral zonder kapsones. Wij roepen niet alleen dat we benaderbaar zijn, maar zijn het ook gewoon. Je zou kunnen zeggen dat wij de aanraak politiek hebben uitgevonden een gezicht en een naam hebben gegeven. Dit alles onder ons motto: ‘doe maar gewoon en blijf dat vooral gewoon doen voor ons Capelle!’

Met de komst van Leefbaar Capelle in 2002, hebben wij beloofd dat wij het verschil zouden maken. Nu, 16 jaar verder, kun je zeggen dat we dat verschil ook echt hebben gemaakt. Ons beleid is een vertaling van wat we horen, zien en voelen in ons mooie Capelle. Samen met u, de bewoners, de gemeenteraad en natuurlijk met onze coalitiepartners hebben we de afgelopen jaren ingezet op verbetering van de (sociale) veiligheid door de komst van stadsmariniers, cameratoezicht, het meldpunt woonoverlast, een topteam handhavers, de buurtpreventieteams en de vele buurtveiligheidsapps. De verkeersveiligheid hebben we vergroot door fietsers op alle Capelse rotondes voorrang te verlenen en de broodnodige aanpak van de 50 kilometer
wegen in Schollevaar gaat dit jaar van start. En voor ons houdt veiligheid niet op bij de voordeur. Wij kijken niet weg bij kindermishandeling en huiselijk geweld. De aanpak, aandacht en hulpverlening voor zowel slachtoffers als plegers willen wij waar mogelijk verder verstevigen.

Gratis ov en lage lasten gewoon behouden

Voor de senioren onder u: Leefbaar Capelle blijft gewoon vasthouden aan het gratis openbaar vervoer voor senioren. Wel met een kleine aanpassing want het gratis ov gaat in vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit doen we om het ‘gratis ov’ betaalbaar te houden en vragen daarvoor uw begrip.
Ondanks verschillende pogingen is het helaas nog niet gelukt de wijken onderling beter bereikbaar te maken met (vormen van) openbaar vervoer. Daar gaan wij ons de komende periode weer sterk voor maken. Geen verhoging van de lokale lasten is voor ons inmiddels de gewoonste zaak in Capelle. We zijn er trots op dat het ons al jaren op rij is gelukt om de gemeentelijke lasten laag te houden.

Gewoon sociaal

Soms komen wij ondanks vele inspanningen ook voor dichte deuren te staan. Dat gebeurde bij de sluiting van de O.B.S. De Catamaran in Schollevaar Oost. Gelukkig is het ons gelukt om in samenspraak met en inzet van betrokken ouders en partners de lege plek om te bouwen tot een uitnodigend KinderLab, waar kinderen elkaar ontmoeten en hun talenten ontplooien. Dat draagt bij aan veilig en gezond opgroeien van kinderenen dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. In Middelwatering is de Kinderhuiskamer van start gegaan en in Schenkel is gestart met het project Ouderbetrokkenheid. Zodra het KinderLab een succesformule is, willen we dit graag uitbreiden naar onze andere wijken. Voor Leefbaar Capelle hoort en blijft Capsloc gewoon het jongerencentrum met cultuurpodium van Capelle. Ook de Capelse Jeugdraad, het Kindercollege, de Kinderconferentie en de Politiekids zijn de bouwstenen van een stevig jeugdbeleid. Onze jeugdigen kunnen zo hun stem laten horen en worden gehoord. Inmiddels zijn de gevreesde decentralisaties in het sociaal domein een feit. In Capelle zijn we er in geslaagd om de invoering daarvan vrijwel pijnloos te laten verlopen. We konden ons hierbij simpelweg ook geen fouten veroorloven. Dankzij veel mensenwerk en creativiteit, inzet en betrokkenheid op hoog Capels niveau, is dit ons gelukt!

Bestrijden van armoede blijft hoog op de politieke agenda staan, evenals aandacht voor onze kwetsbare buurten. Wij hebben gezegd dat we in het belang van Capelle desnoods tot Den Haag blijven strijden en dat hebben we gedaan. Zowel voor de falende aanpak van mensen met verward gedrag, de aanpak van verkeershufters als voor de wijziging van toewijzingsregels voor het stoppen van de instroom van asociale en overlast gevende bewoners. Het is ons gelukt om in sommige buurten de Rotterdamwet in te voeren. Het begin om de kwetsbaarheid van buurten te verminderen is er!

Gewoon samen bouwen

Dat er weer wordt gebouwd en verbouwd in Capelle kan niemand zijn ontgaan. Het centrum is op de schop. Zowel de wegen, winkelcentrum De Koperwiek als het gemeentehuis. Verkeerskruisingen worden waar nodig aangepakt en in samenspraak met u liggen er mooie toekomstplannen voor onder andere Landelijk Capelle, de Mient, Oeverrijk, een nieuw zwembad/annex sporthal en nieuwe Hoven. De scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn al toekomst proof en de plannen voor nieuwbouw van basisscholen in onder andere Fascinatio, Schenkel en Middelwatering zijn al ver gevorderd.

Wij blijven gewoon

Doorpakken en doen wat wij zeggen. Door ‘gewoon te blijven doen’ op onze eigen wijze! Wij blijven ons inzetten voor een mooi, schoon, veilig en sociaal Capelle. Leefbaar Capelle blijft de enige lokale partij met hart voor Capelle, gezond verstand, een no-nonsens aanpak en een ‘zeggen waar het op staat, doe maar gewoon’ mentaliteit. Ons hart, verstand en mentaliteit zetten wij vooral in voor Capelle, uw buurt en uw straat maar als het moet ook voor regionale en landelijke veranderingen. Dat zeggen wij niet alleen maar dat doen wij ook. Wij doen wat we zeggen en doen wat we beloven!

Ans Hartnagel
Lijsttrekker Leefbaar Capelle Leefbaar Capelle