Fractieleden

De fractie van Leefbaar Capelle bestaat  uit 11 raadsleden.

Deze raadsleden zijn 30 maart 2022 beëdigd in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel

Na de vorming van het nieuwe college zijn er op 5 juli 2022 een aantal nieuwe leden beedigd die de plaats hebben ingenomen van de wethouders.

Per 5 juli 2022 hebben de navolgende leden zitting in de fractie van Leefbaar Capelle

Dit zijn:

Cor Schaatsbergen

Dominique Armfield

Gerrit Spruit

Jannes van der Heijde

Alain Molengraaf

Benne Kerver

Eddy Patty

Willem Vervat

Micle Jaliens

Willeke Ravenna

Joke Lauw – Schouten

Buiten de leden van de fractie is er ook een mogelijkheid tot het benoemen van burgerraadsleden.

De fractie kunt u bereiken via fractie@leefbaarcapelle.nl

Cor Schaatsbergen

Fractievoorzitter

cor@leefbaarcapelle.nl

06-23654131

Lid van alle commissies (BVM – SOB – SLE)

Nevenfuncties vanuit de raad:

2e Plaatsvervangend raadsvoorzitter

Voorzitter commissies

Voorzitter agendacommissie

Lid werkgeverscommissie Griffier

Vicevoorzitter adviescommissie Economisch vestigingsklimaat (EV) van de MRDH

Voorzitter agendacommissie adviescommissie Economisch vestigingsklimaat (EV) van de MRDH

Lid rekeningcommissie van de MRDH

Dominique Armfield

fractielid

dominique@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Bestuur, Middelen en Veiligheid (BVM)

Gerrit Spruit

fractielid

gerrit@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

Nevenfuncties vanuit de raad:

Lid Auditcommissie

Lid Commissie verbonden partijen

Plaatsvervangend lid recreatieschap Hitland

Jannes van der Heide

fractielid

jannes@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Bestuur, Middelen en Veiligheid (BVM)

Nevenfuncties vanuit de raad:

Plaatsvervangend lid adviescommissie vervoersautoriteit van de MRDH

Alain Molengraaf

fractielid

alain@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

Benne Kerver

fractielid

benne@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Samenleving en Economie (SLE)

Nevenfuncties vanuit de raad:

Lid begeleidingscommissie rekenkamer

Eddy Patty

fractielid

eddy@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Samenleving en Economie (SLE)

Nevenfuncties vanuit de raad:

Plaatsvervangend lid van de rekeningcommissie van de MRDH

Willem Vervat

fractielid

willem@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Bestuur, Middelen en Veiligheid (BVM)

Nevenfuncties vanuit de raad:

Plaatsvervangend lid adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH

Micle Jaliens

fractielid

micle@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Samenleving en Economie (SLE)

Willeke Ravenna

fractielid

willeke@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Bestuur, Middelen en Veiligheid (BVM)

Joke Lauw – Schouten

fractielid

joke@leefbaarcapelle.nl

Lid commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

Ilse Bollinger

fractieondersteuning / fractieassistent

fractie@leefbaarcapelle.nl

De nevenfuncties van de raadsleden worden publiek gemaakt via de website van de gemeente Capelle aan den IJssel. Klik hier