UPDATE: De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

Het college heeft vandaag het raadsvoorstel aan de raad gezonden waarin om een advies gevraagd wordt over het wel of niet huisvesten van vluchtelingen in Capelle aan den IJssel.

Dit is geagendeerd voor de raad van 7 februari 2022

De kop in het AD van 28 januari 2022 komt helemaal voor rekening van het AD en is niet uitgesproken door Leefbaar Capelle

UPDATE,

Vandaag 7 februari 2022 heeft de raad het debat gevoerd over deze situatie.

Leefbaar Capelle heeft aangegeven geen voorstander te zijn van opvang van vluchtelingen aan de Barbizonlaan 50.

De raad heeft echter in meerderheid van17 voor en 16 tegen het college het advies gegeven de vluchtelingen wel op te vangen. Leefbaar Capelle is hierover teleurgesteld. “We hadden verwacht de meerderheid van de raad tegen de opvang te zien stemmen” De onverwacht afwijkende stem van een lid van CBB deed de meerderheid echter omslaan.

Hieronder staat het bericht van 28 januari wat hierover eerder geplaatst is.

Aanleiding voor dit voorstel is de uitwerking van de motie van de SGP die in de raad van november 2021 door de raad is aangenomen.

De fractie van Leefbaar Capelle heeft tegen deze motie gestemd.

Belangrijke argumenten waren dat Leefbaar Capelle zich bewust is van het verdriet en leed, echter Capelle vervuld al jaren een belangrijke rol in de opvang van statushouders. Als één van de weinige gemeente voldoen wij aan de taakstelling of gaan daar overheen. Dit ontlast ook al het COA in de opvang. Ook heeft Capelle al uitdagingen genoeg in het huisvesten van de eigen inwoners. Een ander belangrijke overweging is de mening en opmerkingen vanuit de achterban van Leefbaar Capelle. Dit heeft geresulteerd in het tegen de motie stemmen.

Nu ligt het voorstel van het college voor.

In dit voorstel is ook de (naar het toen nog scheen) aanwijzing om vluchtelingen te huisvesten. De uitspraak van de scheidend staatssecretaris gaf aan dat er toch geen sprake was van een juridisch dwingende aanwijzing vanuit het rijk.

In de media (AD) heeft de fractievoorzitter aangegeven het voorstel eerst te willen bestuderen en met de fractie te bespreken alvorens inhoudelijk op dit stuk te reageren. Hierbij heeft hij ook aangegeven dat het zeer wel denkbaar is dat de fractie dezelfde mening is toegedaan als bij de stemming over de motie in november 2021. Ook hierin wil de fractie zorgvuldig zijn en eerst alle informatie tot zich nemen.

Het Algemeen Dagblad Editie RD Oost heeft boven het een artikel een kop geplaatst die geheel voor rekening van de verslaggever van het AD komt.

De fractievoorzitter heeft dit niet zo uitgesproken.

De nuancering die het bericht van Radio Capelle weergeeft is hierin een juiste:

“In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: “Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen.” Dat ‘de deur op een kier’ staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. “