Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

Ook in het reces blijft de fractie aan het werk. In augustus zijn een aantal vragenbrieven naar het college gestuurd.

In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college.

Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

Ondermeer:

Sportdeelname NOCNSF  (klik hier voor de vragen)

Uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF blijken de gevolgen van de coronalockdowns nog altijd goed zichtbaar. Veel mensen zijn in die periode gestopt met sporten en niet opnieuw begonnen. Leefbaar Capelle wil dat het college in beeld krijgt hoeveel leden Capelse sportverenigingen hebben en wil weten hoe het college de ledenaantallen wil bevorderen.

Sporten is belangrijk voor jong en oud; de fysieke en mentale voordelen zijn onmiskenbaar. Voor jongeren heeft sporten voordelen, zowel op korte als op lange termijn. Wie op jonge leeftijd sport zal later makkelijker blijven sporten, voor wie op die leeftijd niet sport is de drempel later veel hoger. Daarom is Leefbaar Capelle groot voorstander van het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat meebetaald aan sportactiviteiten van kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur is te vinden op de site van de Gemeente Capelle aan den IJssel.


Ook zijn er vragen gesteld over het beleid aangaande veteranen in Capelle (klik hier voor de vragen)

Na de landelijke Veteranendag is het later dit jaar weer tijd voor de lokale Veteranendag in Capelle. Een belangrijk moment in onze gemeente om stil te staan bij de bijdrage die de veteranen hebben geleverd aan de vrede en veiligheid voor ons land, maar ook wereldwijd. Leefbaar Capelle vindt het van belang om aandacht te hebben voor de veteranen. Zij zijn een groep die extra goed ondersteund dient te worden bij (hulp)vragen, mede ook vanwege hun ervaringen in oorlogsgebieden.


In het kader van CO2 uitstoot heeft Leefbaar Capelle  ook vragen gesteld (klik hier voor de vragen)

Vanaf 1 januari 2025 wordt het voor gemeenten mogelijk zero-emissiezones voor busjes en vrachtwagens in te voeren. Doelstelling hiervan is om de leefbaarheid te verbeteren, overlast te beperken en het realiseren van een schonere en veiligere woonomgeving. Dat betekent dat in de ingestelde gebieden, weliswaar met een overgangsregeling tot 2030 voor bepaalde soorten vrachtverkeer, alleen nog bestel- en vrachtauto’s mogen rijden die geen CO2 uitstoten. Enkele tientallen gemeenten hebben al besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken, waaronder Rotterdam. Gemeenten mogen eigen keuzes maken hoe met deze regeling wordt omgegaan. Rotterdam kiest ervoor om een groot deel van het gebied binnen de ring, aan de westzijde begrensd door de Waalhaven en Tjalklaan en aan de oostzijde begrensd door de Kralingse Zoom, als Zero-Emissiezone voor Stadslogistiek (ZES zone) aan te wijzen.


Leefbaar Capelle vraagt regelmatig aandacht voor actuele of andere zaken die spelen in Capelle.

Alle vragen aan het college kunt u ook nalezen op de website van de gemeente