Leefbaar Capelle stelt vragen over de problemen in wooncomplexen

Leefbaar Capelle stelt vragen aan het College over de wooncomplexen aan de Reigerlaan, Alkenlaan en Karekietstraat.

Leefbaar Capelle is 12 juli door huurdersvereniging De Vogel uitgenodigd om te komen kijken naar de problemen in de wooncomplexen op de Reigerlaan, Alkenlaan en Karekietstraat. Beide liften in een van de complexen waren uitgevallen waardoor sommige bewoners dagenlang niet naar beneden konden. En met eigen ogen hebben wij doorgerotte stalen dragers van de galerij kunnen zien en verzakkingen bij aanbouwen. Reden om de verantwoordelijk wethouder wonen hierover vragen te stellen! Zeker gezien de toezeggingen die in april zijn gedaan willen wij er nu op kunnen vertrouwen dat er door de corporatie, samen met bewoners, naar veilige oplossingen wordt toegewerkt!

Geacht college,

Tijdens de actualiteitenraad op 17 april jongstleden zijn er vragen aan wethouder Geissler
gesteld betreft de spandoeken aan de Reigerlaan e.o.. Bewoners hebben middels deze
spandoeken hun ongenoegen laten blijken over de wijze waarop Havensteder met
klachten en huurders omgaat.

Als antwoord is door de wethouder aangegeven dat er roestvorming in de stalen
draagbalken van de galerij is aangetroffen maar dat er geen sprake is van een onveilige
situatie voor bewoners. De stempels zijn uit voorzorg geplaatst. De wethouder heeft in de
actualiteitenraad verder toegezegd een gesprek met huurders en corporatie te
arrangeren. Ook zouden wij als gemeenteraad middels een collegebrief worden
geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

Op 11 juli jongstleden heeft TV Rijnmond in het programma Rijnmond vandaag (aflevering
23131) aandacht besteed aan de uitval van beide liften in een van de flatgebouwen. Hierin
zagen we een bewoonster van 77 haar rollator van de trap tillen en een mevrouw die zelf
op de vierde verdieping woont, vertelde over haar man met hartklachten die al drie
dagen zijn woning niet uit kon.

Op 12 juli is Leefbaar Capelle rondgeleid door de voorzitter van de huurdersvereniging De
Vogel.
Het geplande onderhoud zou voor de zomer starten, maar daar lijkt nu geen sprake van.
Ook het eerder door de wethouder toegezegde gesprek is nog niet tot stand gekomen.
Op 17 juli mochten de bewoners van de vogelbuurt tegels uitzoeken voor de renovatie
van de portieken. Op deze goed verlopen, gezellige bijeenkomst begrepen wij dat er na
de bouwvak begonnen gaat worden en dat ook de stalen balken dan zullen worden
aangepakt.

Bewoners geven aan blij te zijn met deze laatste ontwikkeling maar zijn ook sceptisch.
Er zijn al meerdere data genoemd en ‘na de bouwvak’ is ook nog niet erg concreet. Ook
zijn de liften al verschillende keren door bewoners op de agenda gezet, maar over een
goede aanpak of vervanging wordt niet gesproken. Op het moment van schrijven is er
alweer een aantal dagen een lift kapot.

Is de wethouder……………………….

Lees hier de volledige brief met de vragen aan het college