ADVIES INFORMATEURS: LEEFBAAR CAPELLE, VVD EN D66

REGIO  |   09 APRIL 2014   |   REAGEER  |   DOOR MARTIJN KUILER, DICHTBIJREDACTEUR

“Deze coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag en biedt de gemeente Capelle aan den IJssel de komende vier jaar een goede mogelijkheid voor een stabiele toekomst.  Dit maakt naar onze mening de weg vrij voor Leefbaar Capelle om met deze partijen verder te onderhandelen om te komen tot een coalitieakkoord en een nieuw college”, aldus Sitton en ’t Hart.

Beide informateurs spreken in het advies hun dank uit aan de vertegenwoordigers van alle partijen waarmee de gesprekken zijn gevoerd. “Wij hebben deze gesprekken als zeer prettig en openhartig ervaren. Er werd duidelijk aangegeven wat de positie van de partij was. Mooi om te constateren is dat de partijen zeer gericht zijn op het belang van de gemeente Capelle en dat men graag op een open en transparante manier met elkaar wil samenwerken in collegeverband en/of in de Raad.”

In alle gesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan bod: duiding van de verkiezingsuitslag, gewenste coalities, zondagopenstelling van winkels, sociale zaken, centrumontwikkelingen, sociale woningbouw en ‘partijspecifieke’ onderwerpen. Volgens de informateurs ligt een hernieuwde samenwerking met de VVD voor de hand. De standpunten van Leefbaar Capelle en de VVD komen het meest overeen. Na de VVD hebben de standpunten van D66 en PvdA veel raakvlakken met Leefbaar Capelle. De opvattingen van de PvdA verschillen ten opzichte van D66 iets meer met die van Leefbaar Capelle en de VVD. Op het punt van de zondagsrust is er wel een overeenkomst, maar er zijn op andere gebieden grotere verschillen. De SP ligt inhoudelijk te ver af van Leefbaar Capelle om nu verder een rol te spelen. Met de christelijke partijen SGP, ChristenUnie en CDA is er een verschil in het standpunt over de zondagsrust/de opening van winkels op zondag.

Leefbaar Capelle, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA vormden de afgelopen periode de coalitie en wilde graag met elkaar doorwerken. Maar punt van verschil is dus het standpunt van partijen over de zondagsrust/openstelling van winkels op zondag. Leefbaar Capelle en de VVD willen dezelfde openingstijden op zondag voor de winkels aan de Hoofdweg (Capelle XL) als de winkels in het Alexandrium. Verder willen deze partijen uitbreiding van de openstelling van winkels in de Koperwiek van vijf naar twaalf. Voor SGP, ChristenUnie en CDA is de uitbreiding van de koopzondagen in de Koperwiek niet bespreekbaar. Omdat Leefbaar Capelle het zeer belangrijk vindt nu een stap te kunnen zetten op het gebied van de koopzondagen in de Koperwiek worden de christelijke partijen niet als voorkeurskandidaten voor een te vormen coalitie aanbevolen.

Als tweede mogelijke coalitie is door zowel Leefbaar Capelle als VVD een coalitie tussen Leefbaar Capelle, VVD en D66 genoemd. Deze partijen zijn voor een bredere zondagsopenstelling van winkels en hebben daarnaast veel overeenkomsten op andere terreinen. De informateurs hebben op basis van de gevoerde gesprekken geen onoverkomelijke verschillen gevonden. Een derde mogelijkheid voor de vorming van een college is een samenwerking van Leefbaar Capelle, VVD en PvdA. Volgens de informateurs heeft deze variant democratisch gezien minder voorkeur, omdat hierbij een college ontstaat met de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en met twee partijen die juist verloren hebben. Bij deze variant zou D66, als een andere winnaar van de verkiezingen, niet meedoen.

De informateurs komen tot de conclusie dat een coalitie van Leefbaar Capelle, VVD en D66 recht doet aan de verkiezingsuitslag en een goede mogelijkheid biedt voor een stabiele toekomst voor Capelle.

Nieuws

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

Kandidatenlijst 2022 – 2026

Leefbaar Capelle presenteert met trots de nieuwe kandidatenlijst. De selectiecommissie onder leiding van voorzitter Gerrit Kruijt heeft na alle kandidaten gesproken te hebben een voorstel gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft de lijst vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden en de ALV heeft op 18 december de lijst vastgesteld.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.