CAPELLE EN KRIMPEN KRIJGEN JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Na de goede resultaten van de proeftuin Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam, komt er ook een Jeugdbeschermingsplein voor Capelle en Krimpen aan den IJssel. Dit sluit aan bij het voornemen de jeugdhulp zo lokaal mogelijk te organiseren. Jeugdwethouders Marco Oosterwijk (Krimpen) en Ans Hartnagel (Capelle) ondertekenden hiervoor maandag een samenwerkingsovereenkomst. Het Jeugdbeschermingsplein start per 3 november.

Bescherming bieden

Het voornaamste doel van het Jeugdbeschermingsplein is om jeugdigen bescherming te  bieden als dat nodig is. Het Jeugdbeschermingsplein is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot achttien jaar waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen en waarbij vrijwillige hulp vanuit een CJG team niet of niet meer toereikend is of waarbij ouders deze hulp niet aanvaarden. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkel kind buiten de boot valt.

Vaste kern hulpverleners

Elke melding over de zorgelijke situatie van een kind uit een van de genoemde gemeenten komt terecht op het Jeugdbeschermingsplein. Een vaste kern van hulpverleners bekijkt bij elke melding wat voor aanpak nodig is, wie er in het hulpverleningsteam moet zitten en wie de regie over dat team en de hulpverlening krijgt. Vervolgens stelt de casusregisseur samen met het gezin een voorlopig actieplan op waarin staat welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van het kind te waarborgen. Tevens wordt binnen vijf werkdagen de noodzakelijk hulp opgestart.

Schakel

Vaste tafeldeelnemers zijn Veilig Thuis (voormalig AMK en ASHG), de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (voormalig bureau jeugdzorg), het CJG team/Krimpen sociaal team en de melder onder het voorzitterschap van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Jeugdbeschermingsplein vormt hiermee de schakel tussen de vrijwillige hulpverlening en ‘gedwongen’ hulpverlening.

Bron: Capelle aan den IJssel

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.