CAPELLE EN KRIMPEN KRIJGEN JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Na de goede resultaten van de proeftuin Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam, komt er ook een Jeugdbeschermingsplein voor Capelle en Krimpen aan den IJssel. Dit sluit aan bij het voornemen de jeugdhulp zo lokaal mogelijk te organiseren. Jeugdwethouders Marco Oosterwijk (Krimpen) en Ans Hartnagel (Capelle) ondertekenden hiervoor maandag een samenwerkingsovereenkomst. Het Jeugdbeschermingsplein start per 3 november.

Bescherming bieden

Het voornaamste doel van het Jeugdbeschermingsplein is om jeugdigen bescherming te  bieden als dat nodig is. Het Jeugdbeschermingsplein is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot achttien jaar waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen en waarbij vrijwillige hulp vanuit een CJG team niet of niet meer toereikend is of waarbij ouders deze hulp niet aanvaarden. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkel kind buiten de boot valt.

Vaste kern hulpverleners

Elke melding over de zorgelijke situatie van een kind uit een van de genoemde gemeenten komt terecht op het Jeugdbeschermingsplein. Een vaste kern van hulpverleners bekijkt bij elke melding wat voor aanpak nodig is, wie er in het hulpverleningsteam moet zitten en wie de regie over dat team en de hulpverlening krijgt. Vervolgens stelt de casusregisseur samen met het gezin een voorlopig actieplan op waarin staat welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van het kind te waarborgen. Tevens wordt binnen vijf werkdagen de noodzakelijk hulp opgestart.

Schakel

Vaste tafeldeelnemers zijn Veilig Thuis (voormalig AMK en ASHG), de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (voormalig bureau jeugdzorg), het CJG team/Krimpen sociaal team en de melder onder het voorzitterschap van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Jeugdbeschermingsplein vormt hiermee de schakel tussen de vrijwillige hulpverlening en ‘gedwongen’ hulpverlening.

Bron: Capelle aan den IJssel

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders