CAPELLE EN KRIMPEN KRIJGEN JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Na de goede resultaten van de proeftuin Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam, komt er ook een Jeugdbeschermingsplein voor Capelle en Krimpen aan den IJssel. Dit sluit aan bij het voornemen de jeugdhulp zo lokaal mogelijk te organiseren. Jeugdwethouders Marco Oosterwijk (Krimpen) en Ans Hartnagel (Capelle) ondertekenden hiervoor maandag een samenwerkingsovereenkomst. Het Jeugdbeschermingsplein start per 3 november.

Bescherming bieden

Het voornaamste doel van het Jeugdbeschermingsplein is om jeugdigen bescherming te  bieden als dat nodig is. Het Jeugdbeschermingsplein is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot achttien jaar waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen en waarbij vrijwillige hulp vanuit een CJG team niet of niet meer toereikend is of waarbij ouders deze hulp niet aanvaarden. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkel kind buiten de boot valt.

Vaste kern hulpverleners

Elke melding over de zorgelijke situatie van een kind uit een van de genoemde gemeenten komt terecht op het Jeugdbeschermingsplein. Een vaste kern van hulpverleners bekijkt bij elke melding wat voor aanpak nodig is, wie er in het hulpverleningsteam moet zitten en wie de regie over dat team en de hulpverlening krijgt. Vervolgens stelt de casusregisseur samen met het gezin een voorlopig actieplan op waarin staat welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van het kind te waarborgen. Tevens wordt binnen vijf werkdagen de noodzakelijk hulp opgestart.

Schakel

Vaste tafeldeelnemers zijn Veilig Thuis (voormalig AMK en ASHG), de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (voormalig bureau jeugdzorg), het CJG team/Krimpen sociaal team en de melder onder het voorzitterschap van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Jeugdbeschermingsplein vormt hiermee de schakel tussen de vrijwillige hulpverlening en ‘gedwongen’ hulpverlening.

Bron: Capelle aan den IJssel

Nieuws

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.