LEEFBAAR CAPELLE PLEIT VOOR TERUGPLAATSEN MUZIEKTENT

Maak van de nood een deugd!

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in 2010 besloten de dijkvakken in de Capelse Dorpsstraat over een lengte van 400 meter te versterken. Ton Lange, raadslid van Leefbaar Capelle, ziet kansen ontstaan in de gekozen wijze van dijkversterking.

,,De wijze van versterking op het gedeelte van het plantsoen aan de Oude Plaats heeft me op de gedachte van het zogenaamde meeliften gebracht. Het plantsoen moet in zijn geheel worden heringericht. Dit is een uitgelezen kans om de muziektent van de Oude Plaats terug te laten keren. De muziektent hoort thuis op zijn oude plek in het plantsoen in het beschermde dorpsgezicht van Capelle’’, meent Lange.

Hoe zat het ook alweer met die muziektent? De muziektent werd ontworpen en gemaakt door Maarten Buijs (1887-1981), de bekende Capelse timmerman/aannemer en prominent lid van de muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM). De gekozen locatie voor de muziektent was het toen nog kale en braakliggende terrein van de gesloten steenplaats De Oude Plaats. Daar werd in 1928 een mooi plantsoen aangelegd, dat overigens pas in 1983 de naam S.G.A. Doorenbosplantsoen kreeg. Ongeveer in het midden van het plantsoen, ter hoogte van de Julianastraat, kreeg de muziektent een prominente plek. De muziektent werd in 1926 in gebruik genomen. Het gemeentehuis lag in de directe nabijheid.

De tent was demontabel en kon overal worden ingezet waar iets te vieren was binnen de gemeente. De vaste stek was echter het plantsoen waar regelmatig door eigenaar EMM werd gerepeteerd en in tijden van mooi weer werd geconcerteerd. De tent werd ook gebruikt tijdens evenementen in de weilanden en feestterreinen achter de Oude Plaats, achter de Kanaalweg, evenwijdig aan de Kerklaan en aan de ’s-Gravenweg.

De muziektent was, totdat het nieuwe gemeentehuis aan het Slotplein in mei 1966 in gebruik kon worden genomen, ieder jaar op Koninginnedag het toneel voor de traditionele aubade. De burgemeester hield dan een toespraak tussen het zingen van vaderlandse liederen door. Rondom het plantsoen werd uitgebreid gevlagd en het stond vol met Capellenaren die uit Keeten (Capelle-West), Schenkel en Dorp naar de Oude Plaats waren gekomen. Van alle Capelse scholen kwam de jeugd, voorafgegaan door het muziekkorps, in optocht naar het plantsoen; vanuit Schenkel via de Oude Laan, vanuit Keeten (Capelle-West) en Dorp via de dijk. Vooral vanaf de dijk had je een prima uitzicht op de zingende menigte, de muziekvereniging en de muziektent. Het publiek zat ook wel op de rol van de dijk en er waren zelfs mensen die hun eigen stoel meebrachten. Het plantsoen mocht echter beslist niet worden betreden. Binnen het hek was alleen toegang voor de notabelen, de bestuursleden van de Oranjevereniging en de leden van de muziekvereniging.

De muziektent is jammer genoeg eind jaren zestig spoorloos verdwenen. Diverse pogingen van o.a. de HVC en de buurtgroep Oude Plaats om de tent op te sporen en weer in ere te herstellen zijn tot op heden op niets uitgelopen. ,,Vermoedelijk is de tent na langdurig opgeslagen te zijn geweest op een onbekende en gesloopte boerderij aan de ’s-Gravenweg opgestookt of is het hout geleidelijk aan gebruikt voor onbekende klussen. Doodzonde’’, vindt Lange. ,,De tent was een monument voor minstens drie generaties Capellenaren.’’

Op zaterdag 9 september 2006 tijdens Open Monumentendag herleefden oude tijden toen EMM als vanouds in een vergelijkbare, gehuurde muziektent in het plantsoen optrad en de georganiseerde aubade begeleidde. Het was een groot nostalgisch succes, mede doordat burgemeester Joke van Doorne de Capellenaren vanuit de tent toesprak en daarna het startsein gaf voor een dag vol cultuur, kunst en opengesteld cultureel erfgoed.

„Ik hoop dat we samen met de wethouder, ondanks de vele bezuinigingen die in de komende tijd nodig zijn, de mogelijkheden kunnen bekijken om een soortgelijke muziektent in het plantsoen van het beschermde dorpsgezicht de Oude Plaats terug te plaatsen. Zo maken we van de nood, namelijk de dijkverzwaring, een deugd: het terugplaatsen van de muziektent’’, besluit Lange.

10 maart, 2013

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.