LEEFBAAR LOOPT MEE MET HET BUURTPREVENTIETEAM SCHENKEL

Vrijdagavond zijn John Janson en Martin van Gent, raadsleden van Leefbaar Capelle, op werkbezoek geweest in de wijk Schenkel. Zij zijn mee geweest met de vrijwilligers van de buurtpreventie. Behalve regenachtig was deze ervaring heel interessant. Samen met het buurtpreventieteam hebben de raadsleden door de wijk gelopen en ondermeer de Jop (JongerenOntmoetingsplaats) bezocht. John Janson geeft aan dat het fijn was om te horen dat de vrijwilligers positief zijn over de samenwerking met de gemeente. Diverse ambtenaren werden geprezen om hun inzet en bereidwilligheid om zaken op te lossen. Ook de brede interesse van de raadsleden wordt als positief ervaren. Collega raadslid Michiel Graus van de Christen Unie liep vrijdagavond ook mee met het BuurtPreventieTeam.

‘Het contact met de overige partners is goed te noemen’ vertelt Martin, ‘de wijkagent is ook nog geweest om het buurtpreventieteam te ondersteunen. Ook boa’s waren natuurlijk aanwezig in de wijk Schenkel.’

Janson vond het werkbezoek op alle fronten een zeer positieve ervaring. ‘Goed om te vernemen dat het buurtpreventieteam goed samenwerkt met de woningstichting. Het Buurtpreventieteam controleert namelijk de complexen die eigendom zijn van Havensteder’.

Volgende week gaan de vrijwilligers met het College van B&W in gesprek om een eigen onderkomen te krijgen. Dit is het enige dat nu nog op hun verlanglijstje staat. De leden van het team verwachten hiermee hun werkzaamheden nog beter uit te kunnen voeren.

Volgens John en Martin was het werkbezoek een welkome ervaring. ‘Dit is een mooi voorbeeld van maximale participatie van bewoners. Dit draagt echt bij aan de veiligheid binnen de wijk Schenkel. We kunnen trots zijn op onze buurtpreventie!’

Voor nadere informatie John Janson (tel 010-2022500)

John Janson

Raadslid Leefbaar Capelle

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.