LEEFBAAR WIL KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE SCHULDEN

Vragen ex artikel 38 RvO

Geacht College,

Er is landelijk veel te doen inzake de toeslagen affaire.

Ook in Capelle aan den IJssel is uw College en met name wethouder Ans Hartnagel al geruime tijd bezig om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden aan de Capellenaren die slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire. Wij begrijpen dat het achterhalen wie deze Capelse slachtoffers zijn door privacy wetgeving gecompliceerd ligt.

Het College heeft vrij recent de Capelse slachtoffers opgeroepen zich te melden zodat daar waar nodig ondersteuning gegeven kan worden.

Inmiddels is het kabinet “gevallen” over deze toeslagenaffaire  en is demissionair. De rijksoverheid heeft inmiddels het gebaar gemaakt om de schulden van de slachtoffers bij de rijksoverheid kwijt te schelden. Ook een aantal gemeenten waaronder onze buur Rotterdam is overgegaan tot het kwijtschelden van (gemeentelijke) schulden.

Leefbaar Capelle heeft in dit licht de navolgende vragen:

  1. Heeft u inmiddels zicht op hoeveel Capelse gezinnen slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire;
  2. Heeft het college deze slachtoffers ook in beeld, met andere woorden zijn deze ook bekend;
  3. Is het college op de hoogte van de kwijtscheldingsregeling zoals deze ook recent door Rotterdam is bekend gemaakt;
  4. Ziet het college reden/aanleiding om in het kader van hulp aan deze slachtoffers daar waar deze Capelse slachtoffers hierdoor schulden hebben opgelopen bij de gemeentelijke overheid (Capelle aan den IJssel) deze schulden kwijt te schelden;
    1. Zo ja op welke termijn denkt u hiertoe over te kunnen gaan;
    2. Zo nee waarom niet.

Wij verzoeken u deze vragen/oproep zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Bij een negatief antwoord op vraag 4 overwegen wij een motie vreemd tijdens de raad van februari.

Namens Leefbaar Capelle

C.A.J. Schaatsbergen

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.