LEEFBAAR WIL KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE SCHULDEN

Vragen ex artikel 38 RvO

Geacht College,

Er is landelijk veel te doen inzake de toeslagen affaire.

Ook in Capelle aan den IJssel is uw College en met name wethouder Ans Hartnagel al geruime tijd bezig om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden aan de Capellenaren die slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire. Wij begrijpen dat het achterhalen wie deze Capelse slachtoffers zijn door privacy wetgeving gecompliceerd ligt.

Het College heeft vrij recent de Capelse slachtoffers opgeroepen zich te melden zodat daar waar nodig ondersteuning gegeven kan worden.

Inmiddels is het kabinet “gevallen” over deze toeslagenaffaire  en is demissionair. De rijksoverheid heeft inmiddels het gebaar gemaakt om de schulden van de slachtoffers bij de rijksoverheid kwijt te schelden. Ook een aantal gemeenten waaronder onze buur Rotterdam is overgegaan tot het kwijtschelden van (gemeentelijke) schulden.

Leefbaar Capelle heeft in dit licht de navolgende vragen:

  1. Heeft u inmiddels zicht op hoeveel Capelse gezinnen slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire;
  2. Heeft het college deze slachtoffers ook in beeld, met andere woorden zijn deze ook bekend;
  3. Is het college op de hoogte van de kwijtscheldingsregeling zoals deze ook recent door Rotterdam is bekend gemaakt;
  4. Ziet het college reden/aanleiding om in het kader van hulp aan deze slachtoffers daar waar deze Capelse slachtoffers hierdoor schulden hebben opgelopen bij de gemeentelijke overheid (Capelle aan den IJssel) deze schulden kwijt te schelden;
    1. Zo ja op welke termijn denkt u hiertoe over te kunnen gaan;
    2. Zo nee waarom niet.

Wij verzoeken u deze vragen/oproep zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Bij een negatief antwoord op vraag 4 overwegen wij een motie vreemd tijdens de raad van februari.

Namens Leefbaar Capelle

C.A.J. Schaatsbergen

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders