LEEFBAAR WIL KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE SCHULDEN

Vragen ex artikel 38 RvO

Geacht College,

Er is landelijk veel te doen inzake de toeslagen affaire.

Ook in Capelle aan den IJssel is uw College en met name wethouder Ans Hartnagel al geruime tijd bezig om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden aan de Capellenaren die slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire. Wij begrijpen dat het achterhalen wie deze Capelse slachtoffers zijn door privacy wetgeving gecompliceerd ligt.

Het College heeft vrij recent de Capelse slachtoffers opgeroepen zich te melden zodat daar waar nodig ondersteuning gegeven kan worden.

Inmiddels is het kabinet “gevallen” over deze toeslagenaffaire  en is demissionair. De rijksoverheid heeft inmiddels het gebaar gemaakt om de schulden van de slachtoffers bij de rijksoverheid kwijt te schelden. Ook een aantal gemeenten waaronder onze buur Rotterdam is overgegaan tot het kwijtschelden van (gemeentelijke) schulden.

Leefbaar Capelle heeft in dit licht de navolgende vragen:

  1. Heeft u inmiddels zicht op hoeveel Capelse gezinnen slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire;
  2. Heeft het college deze slachtoffers ook in beeld, met andere woorden zijn deze ook bekend;
  3. Is het college op de hoogte van de kwijtscheldingsregeling zoals deze ook recent door Rotterdam is bekend gemaakt;
  4. Ziet het college reden/aanleiding om in het kader van hulp aan deze slachtoffers daar waar deze Capelse slachtoffers hierdoor schulden hebben opgelopen bij de gemeentelijke overheid (Capelle aan den IJssel) deze schulden kwijt te schelden;
    1. Zo ja op welke termijn denkt u hiertoe over te kunnen gaan;
    2. Zo nee waarom niet.

Wij verzoeken u deze vragen/oproep zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Bij een negatief antwoord op vraag 4 overwegen wij een motie vreemd tijdens de raad van februari.

Namens Leefbaar Capelle

C.A.J. Schaatsbergen

Nieuws

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.