SLUITENDE BEGROTING STEVIGE FUNDERING COLLEGEPLANNEN

Met een sluitende begroting legt het college van Capelle aan den IJssel het fundament onder het inhoudelijke programma voor de komende jaren. “Tegelijkertijd houdt Capelle de woonlasten laag: inwoners gaan zelfs wat minder rioolheffing betalen,” vertelt wethouder Jean-Paul Meuldijk.

Uitvoering programma
“Hoewel de economie een beetje aantrekt hebben we de komende jaren nog flink last van de crisis. Daarom houden we vast aan de gemaakte keuzes en voeren ons programma uit, en zijn we verder heel voorzichtig want we hebben te maken met veel onzekerheden”, stelt wethouder Meuldijk (financiën). Hij doelt op een aantal tegenvallers en ontwikkelingen die vanuit het rijk nog niet duidelijk zijn, zoals minder geld voor uitkeringen dan eerder aangekondigd werd. “Bovendien krijgt de gemeente er per 1 januari 2015 drie grote rijkstaken bij (de drie decentralisaties) waarvan we niet alle financiële gevolgen precies in beeld hebben”, aldus de wethouder financiën.

Koers houden
Wel zit er een voordeeltje in voor alle Capelse huishoudens: een geplande stijging van de rioolheffing van tien euro gaat voor het derde jaar achtereen niet door, de heffing daalt in 2015 zelfs met zeven euro. “Met deze begroting kunnen we onze koers houden en de plannen en afspraken uit het Coalitieakkoord in de praktijk brengen en de woonlasten laag houden. Er liggen grote opgaven op sociaal gebied, we gaan een nieuw integraal veiligheidsbeleid opstellen, we gaan kindcentra realiseren, de leegstand van kantoorgebouwen op Rivium aanpakken en de samenwerking met Krimpen aan den IJssel verder vormgeven. Bovendien gaan we aan de slag met het centrumgebied. Daar is allemaal geld voor nodig dat is in de begroting uitgewerkt,” zegt Meuldijk. “We houden zelfs een klein beetje over.”

Reserve
De afgelopen jaren heeft het college geld apart gezet om eventuele tegenvallers op te vangen. “Maar dat is een reservepot waar je eenmalig wat mee kunt. Dus moeten we alert blijven en de risico’s zo klein mogelijk maken zodat we ook op de wat langere termijn niet in de problemen komen”, stelt Meuldijk. De gemeenteraad buigt zich op maandag 10 november over de Begroting 2015.

Nieuws

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

Kandidatenlijst 2022 – 2026

Leefbaar Capelle presenteert met trots de nieuwe kandidatenlijst. De selectiecommissie onder leiding van voorzitter Gerrit Kruijt heeft na alle kandidaten gesproken te hebben een voorstel gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft de lijst vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden en de ALV heeft op 18 december de lijst vastgesteld.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.