SLUITENDE BEGROTING STEVIGE FUNDERING COLLEGEPLANNEN

Met een sluitende begroting legt het college van Capelle aan den IJssel het fundament onder het inhoudelijke programma voor de komende jaren. “Tegelijkertijd houdt Capelle de woonlasten laag: inwoners gaan zelfs wat minder rioolheffing betalen,” vertelt wethouder Jean-Paul Meuldijk.

Uitvoering programma
“Hoewel de economie een beetje aantrekt hebben we de komende jaren nog flink last van de crisis. Daarom houden we vast aan de gemaakte keuzes en voeren ons programma uit, en zijn we verder heel voorzichtig want we hebben te maken met veel onzekerheden”, stelt wethouder Meuldijk (financiën). Hij doelt op een aantal tegenvallers en ontwikkelingen die vanuit het rijk nog niet duidelijk zijn, zoals minder geld voor uitkeringen dan eerder aangekondigd werd. “Bovendien krijgt de gemeente er per 1 januari 2015 drie grote rijkstaken bij (de drie decentralisaties) waarvan we niet alle financiële gevolgen precies in beeld hebben”, aldus de wethouder financiën.

Koers houden
Wel zit er een voordeeltje in voor alle Capelse huishoudens: een geplande stijging van de rioolheffing van tien euro gaat voor het derde jaar achtereen niet door, de heffing daalt in 2015 zelfs met zeven euro. “Met deze begroting kunnen we onze koers houden en de plannen en afspraken uit het Coalitieakkoord in de praktijk brengen en de woonlasten laag houden. Er liggen grote opgaven op sociaal gebied, we gaan een nieuw integraal veiligheidsbeleid opstellen, we gaan kindcentra realiseren, de leegstand van kantoorgebouwen op Rivium aanpakken en de samenwerking met Krimpen aan den IJssel verder vormgeven. Bovendien gaan we aan de slag met het centrumgebied. Daar is allemaal geld voor nodig dat is in de begroting uitgewerkt,” zegt Meuldijk. “We houden zelfs een klein beetje over.”

Reserve
De afgelopen jaren heeft het college geld apart gezet om eventuele tegenvallers op te vangen. “Maar dat is een reservepot waar je eenmalig wat mee kunt. Dus moeten we alert blijven en de risico’s zo klein mogelijk maken zodat we ook op de wat langere termijn niet in de problemen komen”, stelt Meuldijk. De gemeenteraad buigt zich op maandag 10 november over de Begroting 2015.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.