Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur.  Bekijk de stelling en de reacties!

Stelling van Leefbaar Capelle:

In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur.

Uitleg Leefbaar Capelle:

logo Leefbaar Capelle

Alleen op doorgaande wegen, zoals de Van Rijckevorselweg en Capelseweg en wegen welke door de inwoners zelf aangewezen worden, kan 50 km per uur als maximale snelheid gelden. Capelle kent een goede, misschien te goede, verkeersinfrastructuur en daardoor kan en wordt op te veel plaatsen door met name autoverkeer te hard gereden. Dit creëert onveiligheid voor de Capellenaar. Dit is ongewenst en naar onze mening  te verbeteren door de toegestane maximale snelheid te verlagen naar 30 km per uur en daar waar nodig de wegstructuur aan te passen.

Bovenstaande stelling is de eerste in een serie die vanuit de diverse partijen in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel de komende maanden worden uitgebracht.

Wilt u zien op welke wijze de andere partijen op deze stelling hebben gereageerd?

Kijk dan op de website van de gemeente.

Voor Leefbaar Capelle is het duidelijk.

Een grote meerderheid van de partijen in de raad is het eens met onze stelling. Wordt vervolgd!!!

D66: EENS

logo D66 Capelle aan den IJssel

VVD: NIET EENS

logo Capelse VVD

SGP: NEUTRAAL

logo SGP

Capels Bewoners Belang (CBB): NIET EENS

logo Capels Bewoners Belang

GroenLinks: EENS

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

PvdA: EENS

logo PvdA Capelle aan den IJssel

ChristenUnie: EENS (gedeeltelijk)

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

CDA: NEUTRAAL

Logo CDA Capelle aan den IJssel

SP: EENS

Logo SP

Belang Van Nederland (BVNL): NIET EENS

Logo Belang van Nederland (BVNL)