MAKKELIJK AANVULLEND VERVOER: U VRAAGT WIJ RIJDEN

Goed en servicegericht aanvullend openbaar vervoer kan de Capellenaar erg helpen bij hun dagelijkse mobiliteit Bovendien biedt een eigentijdse innovatieve manier van omgaan met openbaar vervoer, iedere gemeente de kans zich te onderscheiden van andere gemeentes in de metropool van Rotterdam/Haaglanden en de aantrekkelijkheid van het vervoer op zich ‘ intiemer’ te maken.

Standpunt
De huidige situatie rond het openbaar vervoer is, dat zolang vervoerders vooral los van elkaar opereren, de reiziger afhaakt en kiest voor bijvoorbeeld de auto. Het gevolg hiervan is dat concurrenten binnen het OV hun persoonlijke doelstelling ‘het vervoeren van reizigers’ niet halen. Dit is in een notendop het probleem waarmee het Nederlandse openbaar vervoer al jaren worstelt.

Op uitnodiging van Rover en Urgenda hebben de vervoersbedrijven en overheden de handen ineengeslagen om met het OV een grote stap vooruit te maken ten dienste van de reiziger.

Uitgangspunt ‘Stem de dienstregelingen op elkaar af en biedt de reiziger eigentijdse voorzieningen en creatieve oplossingen’. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is te zorgen dat de reiziger vanaf de laatste halte vervoer heeft naar zijn of haar eindbestemming.

Een voorbeeld: in Capelle aan den IJssel zijn twee railverbindingen.

De NS in Schollevaar die Rotterdam/Gouda verbindt en de Metro die vanaf de Terp, Centrum en Slotlaan de gehele Metropool verbindt. Beide verbindingen zijn zeer efficiënt en effectief met een dienstregeling van 10 tot 20 minuten. Echter, de eindbestemming maar ook de Oost-West verbinding binnen de gemeente (ziekenhuis, gemeentehuis) tussen wijken, voldoen niet aan de vraag. Een oplossing zou “vraag gestuurde openbaarvervoer” zijn. Eenvoudig te bellen en bestellen waardoor er snel en adequaat een klein elektrisch vervoermiddel beschikbaar komt.

Totale dekking 
De twee railverbindingen zijn de ruggengraat. De vraag gestuurde aanvullend vervoer de toeleveranciers voor de metro- & treinstations en andere binnenstedelijke bestemmingen. Geen dikke buslijnen die parallel aan het spoor lopen, deze zouden vervangen kunnen worden met effectief inzetbare kleine eenheden die vraag gestuurd ingezet worden.

Dit model is al uitgetest in Capelle en is model voor alle kleine steden die grenzen aan grote steden. Ideeën om op creatieve manieren om te gaan met openbaar vervoer zijn er ook in andere plaatsen zoals in Rotterdam waarvoor de laatste kilometers om thuis te komen deeltaxi’s, een wijkbus, connectcar of OV-fiets beschikbaar zijn.

Innovatieve oplossingen zitten in de pijplijn. Ideeën die aangeven dat er meer mogelijk is dan de traditionele openbaar vervoersoplossingen en kennelijk bieden deze toekomstgerichte oplossingen ook voordelen aan de kosten- en servicekant, zowel voor vervoerders als passagiers.

Als raadslid ben ik van mening dat de gemeente en of vervoerautoriteit maar ook de provincie deze voorbeelden en oplossingen uitgebreid moet onderzoeken om te komen tot verantwoord, innovatief en servicegericht openbaar vervoer voor de inwoners van Capelle, Metropool en de provincie.

 Inkomsten winst

Juist lage inkomens nemen gemiddeld vaker het openbaar vervoer dan hoge inkomens. Dit heeft onder andere te maken met een verschil in autobezit. Met gratis openbaar vervoer 65+ over het gehele vervoersgebied heeft de gemeente veel goodwill geoogst. Tevens leidt dit succes tot een lagere kostprijs dus goedkoper openbaar vervoer. Immers door inzet van gratis OV 65+ is de bezettingsgraad gegroeid, waardoor er meer gebruik van een product is dat anders leeg van A naar B rijd. Dit leidt wel  tot minder inkomsten aan kaartverkoop, maar wordt gecompenseerd door de gemeente. Op dit moment is het gebruik door het inzetten van gratis OV 65+ gestegen naar een bezettingsgraad van 70%. Met vraag gestuurd aanvullend OV zouden we de bezettingsgraad verder kunnen verhogen. Hiermee zou de groei van autokilometers kunnen worden verminderd wat weer buitengewoon interessant is voor het milieu. Volgens mij dus een win/win mogelijkheid.

Milieu

Het is mij veel waard als we door middel van innovatieve oplossingen welke niet direct worden geassocieerd met het milieu uiteindelijk het leefmilieu verbeteren. De luchtkwaliteit zal bij huidige groei van autokilometers steeds meer verslechteren. Deze groei manifesteert zich op dit moment op de hoofdwegen, maar wordt uiteraard gevoed vanuit de gemeentes, wijken en buurten. Capelle heeft hier ook zijn deel in, de A20, A16, Hoofdweg, Capelseweg, Abram van Rijckevorselweg, Algeraweg en Prins Alexanderlaan zijn zware vervuilers. Als we de autokilometers hier met 5% kunnen verminderen dan verbeterd de luchtkwaliteit significant. Met invoering van vraag gestuurd OV d.m.v. elektrische aangedreven kleine eenheden is dit haalbaar.

Mobivisie extra pluspunt

Participeren in de samenleving is een hoofdzaak. Echter zonder zelfstandige mobiliteit ben je afhankelijk van anderen. Als er om welke reden mobiliteitsbeperkingen zijn, dan zouden we alles in het werk moeten stellen om dit te verminderen. Als je mee wil doen zijn sociale contacten essentieel. Deze kunnen echter onder druk komen te staan als er mobiliteitsbeperkingen zijn. De techniek is in staat om mobiliteitsbeperkingen op te lossen. Echter voor afstanden boven de 400 meter hebben we in Capelle nog geen alternatieven.  Als we hierop inzetten door middel van vraag gestuurde aanvullend OV dan ben ik ervan overtuigd we alle Capellenaren een gelijkwaardig start in de participatiemaatschappij geven.

Hasan S. Saritas

Raadslid Leefbaar Capelle

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.