VOLOP IN ONTWIKKELING MET SLUITENDE BEGROTING

PERSBERICHT
Capelle aan den IJssel, 18 november 2016
 
Najaarsnota 2016:
Volop in ontwikkeling met sluitende begroting
 
Capelle aan den IJssel is volop in ontwikkeling. Op alle fronten wordt verder gebouwd; van het versterken van de leefbaarheid in de wijken, tot en met de inrichting van de fysieke buitenruimte. Het bouwen aan de stad gebeurt met een meerjarig sluitende begroting. Dat blijkt uit de najaarsnota, die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.
In de najaarsnota laat het college zien dat veel doelstellingen voor 2016 zijn gerealiseerd. Van de totstandkoming van de Lokale Educatieve Agenda ‘Leren voor het leven’ tot het vervangen van verkeersregelinstallaties op de Capelseweg en de Hoofdweg. Ook is een programma gemaakt voor de gevelsanering van 220 woningen en een gebiedspaspoort opgesteld voor de Mient. Om meer toezicht te houden op de openbare ruimte, zijn camera’s opgehangen op het Stationsplein in Schollevaar. Binnenkort gebeurt dit ook op het Stadsplein.
 
Ambitie
“Het is onze ambitie om verder te blijven bouwen aan Capelle”, zegt wethouder Financiën Jean-Paul Meuldijk. “Daarom vragen wij in de najaarsnota budgetten aan voor extra zaken. Bijvoorbeeld om te kunnen starten met ons aanvalsplan Straatroven en om in navolging van bedrijventerrein CapelleXL, ook in Capelle-West met een bedrijven investeringszone te starten. Daarnaast zijn we van plan om een aantal woningen te kopen, om ook in 2017 aan de taakstelling voor de opvang van statushouders te kunnen voldoen. Verder willen we het pand van de bibliotheek op het Stadsplein kopen. Op die manier kunnen we de ontwikkeling van het stadshart mogelijk maken.”
Hoewel het college goed op koers ligt en al veel doelen zijn behaald, zijn er ook zaken die meer tijd vergen. Wethouder Meuldijk: “Het opknappen van winkelcentrum De Scholver bijvoorbeeld gaat een paar maanden langer duren om alles zorgvuldig te kunnen aanpakken. Hetzelfde geldt voor het opstellen van het bestemmingsplan ’s Gravenweg-West en het verduurzamen van de Capelse scholen.”
 
Financieel vooruitzicht
In de najaarsnota laat het college een positief financieel vooruitzicht zien met een sluitende begroting. Naast een aantal eenmalige financiële meevallers, heeft het college ook een paar structurele voordelen geboekt, onder meer op het gebied van de Wmo en leerlingenvervoer. Daarnaast verwacht het college dat de verkoop en verhuur van gronden meer gaat opleveren dan vooraf geraamd.
Minder positief is het college gestemd over de ‘dagkoersen’ vanuit het Rijk.  “Iedere circulaire die we uit Den Haag ontvangen geeft weer een ander beeld”, legt wethouder Meuldijk uit. “Zo hebben we fors financieel nadeel van een nieuwe landelijke verdeling van de budgetten voor het inkomensdeel van de participatiewet, de zogenoemde BUIG-gelden. Tegelijkertijd ontvangen we weer meer geld vanuit het gemeentefonds. Onze begroting blijft hierdoor sluitend, maar het is soms lastig omgaan met deze dagkoersen, vooral omdat je er als gemeente geen grip op hebt.”
 
Schuldpositie
Als het tot slot om de schuldpositie van de gemeente gaat is wethouder Meuldijk zeer tevreden: “Het mooie is dat we zoveel verbeteringen aan de stad kunnen doorvoeren, zonder dat onze schuldpositie in gevaar komt. Met alle financiële ontwikkelingen in de najaarsnota valt onze schuldquote een paar procent lager uit en dat is gunstig. We zitten ruim in de groene marge en ons huishoudboekje is ook wat dat betreft goed op orde.”
De najaarsnota wordt op maandag 19 december behandeld in de gemeenteraad.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.