LEEFBAAR CAPELLE WIL PREVENTIEF FOUILLEREN INVOEREN

In 2012 stelde Leefbaar Capelle vragen over preventief fouilleren in relatie tot vuurwerkoverlast. Dit onderwerp bleef onze aandacht hebben.

In juli 2016 is door ons samen met de VVD een motie over preventief fouilleren ingediend naar aanleiding van de explosieve stijging van straatroven in die periode. Op basis van de beantwoording door de portefeuillehouder is de motie ingetrokken.

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van Leefbaar Capelle is de wens tot invoering van preventief fouilleren opgenomen omdat wij van mening zijn dat wij te vaak horen over wapenbezit of het gebruik van wapens bij bijvoorbeeld overvallen.

Op basis van eerdere besprekingen en antwoorden over dit onderwerp kennen wij de beperkingen en belemmeringen bij preventief fouilleren.

Het recente steekincident bij metrostation Capelsebrug met dodelijke afloop en de schietpartij bij winkelcentrum Prins Alexander brengt wapengeweld wederom wel heel dicht bij en in onze gemeente. Daar komt bij dat de politiekorpschef Paauw van Amsterdam recent (hij was nog niet zo lang geleden de korpschef van eenheid Rotterdam) de noodklok luidde over wapenbezit (vooral messen) bij jongeren.

In gemeente Rotterdam zijn wel gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Momenteel zijn dit 7 gebieden en preventief fouilleren wordt gezien als een succesvol onderdeel van de Rotterdamse veiligheidsaanpak.

Leefbaar Capelle heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is in de periode vanaf juli 2016 in de driehoek of in ander overleg met de politie of justitie, het wél instellen van veiligheidsrisicogebieden in Capelle om preventief fouilleren mogelijk te maken onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, waarom en wanneer speelde dit? Wat was de overweging om op dat moment geen veiligheidsrisicogebied aan te wijzen?
  1. Heeft onze politie een beeld of de problematiek over wapenbezit onder jongeren, zoals geschetst door de korpschef van Amsterdam, al dan niet in mindere mate ook speelt in Capelle en directe omgeving?
  1. Hoeveel incidenten met wapenbezit onder jongeren waren er in Capelle in de jaren 2016, 2017 en 2018?
  1. In hoeverre heeft het opsporen van wapens prioriteit bij de politie?
  1. Zijn de recente incidenten voor de burgemeester aanleiding om het niet instellen van veiligheidsrisicogebieden in Capelle (beantwoording motie 2016) te heroverwegen?
  1. Metrostation Capelsebrug ligt in Rotterdam en valt niet onder een van de in Rotterdam aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Het metrostation wordt wel door veel Capellenaren gebruikt en grenst direct aan Capelle. Ziet het college aanleiding in het noodlottige steekincident bij Capelsebrug om met de burgemeester van Rotterdam in overleg te gaan om metrostation Capelsebrug en directe omgeving ook aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, al dan niet begrensd door een deel van de Capelse wijk ’s Gravenland? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u over bovenstaande een terugkoppeling te geven aan de raad.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.