LEEFBAAR CAPELLE WIL PREVENTIEF FOUILLEREN INVOEREN

In 2012 stelde Leefbaar Capelle vragen over preventief fouilleren in relatie tot vuurwerkoverlast. Dit onderwerp bleef onze aandacht hebben.

In juli 2016 is door ons samen met de VVD een motie over preventief fouilleren ingediend naar aanleiding van de explosieve stijging van straatroven in die periode. Op basis van de beantwoording door de portefeuillehouder is de motie ingetrokken.

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van Leefbaar Capelle is de wens tot invoering van preventief fouilleren opgenomen omdat wij van mening zijn dat wij te vaak horen over wapenbezit of het gebruik van wapens bij bijvoorbeeld overvallen.

Op basis van eerdere besprekingen en antwoorden over dit onderwerp kennen wij de beperkingen en belemmeringen bij preventief fouilleren.

Het recente steekincident bij metrostation Capelsebrug met dodelijke afloop en de schietpartij bij winkelcentrum Prins Alexander brengt wapengeweld wederom wel heel dicht bij en in onze gemeente. Daar komt bij dat de politiekorpschef Paauw van Amsterdam recent (hij was nog niet zo lang geleden de korpschef van eenheid Rotterdam) de noodklok luidde over wapenbezit (vooral messen) bij jongeren.

In gemeente Rotterdam zijn wel gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Momenteel zijn dit 7 gebieden en preventief fouilleren wordt gezien als een succesvol onderdeel van de Rotterdamse veiligheidsaanpak.

Leefbaar Capelle heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is in de periode vanaf juli 2016 in de driehoek of in ander overleg met de politie of justitie, het wél instellen van veiligheidsrisicogebieden in Capelle om preventief fouilleren mogelijk te maken onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, waarom en wanneer speelde dit? Wat was de overweging om op dat moment geen veiligheidsrisicogebied aan te wijzen?
  1. Heeft onze politie een beeld of de problematiek over wapenbezit onder jongeren, zoals geschetst door de korpschef van Amsterdam, al dan niet in mindere mate ook speelt in Capelle en directe omgeving?
  1. Hoeveel incidenten met wapenbezit onder jongeren waren er in Capelle in de jaren 2016, 2017 en 2018?
  1. In hoeverre heeft het opsporen van wapens prioriteit bij de politie?
  1. Zijn de recente incidenten voor de burgemeester aanleiding om het niet instellen van veiligheidsrisicogebieden in Capelle (beantwoording motie 2016) te heroverwegen?
  1. Metrostation Capelsebrug ligt in Rotterdam en valt niet onder een van de in Rotterdam aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Het metrostation wordt wel door veel Capellenaren gebruikt en grenst direct aan Capelle. Ziet het college aanleiding in het noodlottige steekincident bij Capelsebrug om met de burgemeester van Rotterdam in overleg te gaan om metrostation Capelsebrug en directe omgeving ook aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, al dan niet begrensd door een deel van de Capelse wijk ’s Gravenland? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u over bovenstaande een terugkoppeling te geven aan de raad.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders